APIA oferă adeverinţe de garantare pentru fermierii care vor să facă credite

apiaFermierii arădeni care au accesat unele măsuri pentru subvenţii vor primi garanţii pentru accesarea de credite. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând din 2 februarie 2015, va elibera adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor – pachet b – păsări – sesi­unea II, anul I de angajament, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenţie. Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bancă şi Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro.
„Potrivit convenţiilor, la solici­tarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o adeverinţă prin care confirmă faptul că solicitantul a depus cerere de plată pentru Măsura 215 – Plăţi privind bu­nă­s­­tarea animalelor – păsări, în pe­- rioada 20 mai – 30 iunie 2014, aferentă sesiunii II, anul I de angajament și suma care reprezintă 30 la sută din valoarea deconturilor depuse aferente acestei sesiunii“, au anunţat re­prezentanţii APIA Arad. Banca trebuie să facă dovada că a acordat credite beneficiarilor axei I – Creș­terea competitivității sectoarelor agricol și forestier, axei III – Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale și axei IV Leader din Programul Naţional de Dezvolare Rurală 2007 – 2013.