Actualitate agricolă, pe scurt

director Directie AgricolaAceastă perioadă de final a pri­mei luni de primăvară se caracteri­zează, din punct de vedere agricol, prin o serie de lucrări importante; vorbim aici în principal de cultura mare, firește dar nu numai. După cum ne preciza inginerul Ioan Martin, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură a județului nostru, din raportările înregistrate la Direcție, agricultorii arădeni sunt în grafic cu lucrările.
*Feritilizări cu „azotoase“. În această perioadă s-au finalizat lucrările de fertilizare a culturilor din toamnă cu îngrășăminte azotoase, în special la păioase, după cum urmează: 70.650 hectare de grâu, 34.441 hectare de triticale, 3.277 hectare de orz, 2.100 hec­tare de orzoaică de toamnă dar și pe cele 10.500 hectare de rapiță de toamnă.
*Semănatul culturilor „de urgența I“. O altă serie de lucrări specifice se realizează în această perioadă; este vorba despre semănatul unor culturi considerate de agricultori „de urgența I“. Vorbim aici de culturile de: lucernă, mazăre, ovăz de primăvară (semănat pe 5.300 ha din totalul de 22.500 ha pe cât este prevăzut), orzoaică de primăvară (care de fapt s-a și fina­lizat pe toate cele 1.300 hectare).
S-a început, de asemenea și pregătirea terenului pentru semănatul culturilor mari de primăvară precum: porumbul – cea mai importantă dintre ele ce va fi semănat pe 122.500 ha, floarea-soarelui (ce va fi cultivată pe 25.700 ha), soia (ce va fi semănată pe 1.900 ha) și sorb boabe (de asemenea pe o mare suprafață) dar și pentru cultura de sfeclă de zahăr unde s-a făcut „prima trecere“. Pe alocuri semănatul sfeclei a și început, în total ea va ocupa 1.800 hectare.
*Plantatul și semănatul legu­melor. Nici legumele nu au fost ignorate, dimpotrivă: până acum s-au semănat cartofii timpurii și semitimpurii pe toate cele 100 de hectare prevăzute și în câmp s-au semănat/plantat legume pe circa 1.500 hectare – din totalul de 14.900 prevăzute pentru anul acesta. Opera­ția continuă în ritm bun, în funcție de cum permite vremea, firește; mazărea boabe, de exemplu a  fost semănată pe toate cele 100 ha programate.
*Viticultorii fac „tăieri“. Nici viticultorii n-au timp de stat. În această perioadă se fac ultimele… tăieri, adică ajustări necesare pentru o bună și rodnică vegetație la vița de vie. De asemenea, se fac lucrări de întreținere a spațiilor dintre plante precum și  fertilizări ori alte operații curente de întreținere. (F.B.)

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni