Agricultorii care nu respectă condițiile de mediu riscă să-și piardă banii de la APIA

apia conditiiFermierii arădeni trebuie să respecte condiții și măsuri obligatorii în domeniul mediului, ca să primească plăți directe și ajutoare financiare tranzitorii.
„Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Arad reaminteşte fermierilor beneficiari ai sche­me­lor de plăţi directe că, în- cepând cu anul 2015, este implementată cerinţa legală în materie de gestionare (SMR) 10, în conformitate Regulamentul (UE) 1306/2013, fiind inclusă în domeniul «Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plan­- telor». Acordarea schemelor de plăţi directe şi a ajutoa­relor naţionale tranzitorii din cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune şi a anumitor plăţi din cadrul măsurilor de dezvoltare rurală se face doar către agricultorii care respectă normele obligatorii în domeniul mediului, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor, al să­nătăţii publice, a animalelor şi a plantelor, precum şi al bunăstării animalelor“, sus­ține Alexandru Borcea, consilier superior al Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Arad.
Agricultorii care, prin activitatea lor, depozitează, manipu­lează şi utilizează produse de protecţie a plantelor trebuie să respecte inclusiv SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produ­selor de protecţie a plantelor. Aceștia trebuie să utilizeze produsele de protecţie a plantelor, doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare, să nu aplice tratamente, să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare și să păstreze o perioadă de cel puţin trei ani, documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor.
Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocon­diţionalitate conduce la aplica­rea sancţiunilor administrative, prin reducerea cuantumului total al plăţilor sau excluderea de la întreaga sumă a sche­melor de plăţi directe. Nu se aplică sancţiuni administrative pentru nerespectarea norme­lor de ecocondiţionalitate be­neficiarilor care participă la schema simplificată pentru micii fermieri.