Despre PNDR 2014-2020

Deși este unanim recunoscut că formalitățile sunt în continuare greoaie, investitorii din mediuL rural au depus nume­roase cereri de finanțare prin PNDR 2014 – 2020. Astfel, după cum reiese dintr-un comunicat remis de Agenția pentru Finan­țarea Investițiilor Ru­rale (AFIR), pentru toate submăsurile de finanțare deschise în acest an din Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) s-au primit mult peste 2.700 de proiecte, valorând peste 320 de milioane de euro, până la mijlocul lui septembrie.
*Submăsura 6.1. Au fost depuse 1.663 cereri de finan­țare, valorând peste 70,41 milioane de euro pentru Submă­- sura „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri“, vădind un interes deosebit.
*Submăsura 4.1 sector vegetal, închisă. La „Investiții în exploatații agricole“ s-au pri­mit la AFIR un număr mare de de proiecte. Valoarea totală nerambursabilă a lor a ajuns la valoarea fondurilor disponibile – pentru componenta vegetală, această măsură și-a închis sesi­unea înainte de termenul limită.
*Submăsura 4.1 sector zootehnic, continuă. Pentru celelalte sectoare: zootehnic, zona montană și ferme de familie, din cadrul submăsurii 4.1, AFIR primește cereri de finan­țare până la 30 octombrie.
*Și submăsura sM 6.2 con­tinuă. Pentru „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale“, AFIR a primit 309 cereri de finanțare conforme, valorând 18,37 mili­oane de euro.
*Submăsura 6.3. La Submăsura „Sprijin pentru dezvol­tarea fermelor mici” s-au primit 44 de proiecte, având valoa­rea totală nerambursabilă de 660.000 euro.
*Submăsura 6.4. Peste 60 de cereri de finanțare s-au de­pus pentru „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole“, valorând aproximativ 10 milioane de euro. Sesiunea de primire a proiectelor pentru submăsurile 6.2 și 6.4 s-a lansat pe 14 iulie 2015 iar pentru submăsura 6.3 pe 8 iulie 2015.
*Alte submăsuri diponibile. Mai sunt deschise submăsurile: 4.1a „Investiții în exploa­- tații pomicole”; 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”; 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”; 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice”.
(F.B.)

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni