Arhivistul Mircea Timbus a împlinit 80 de ani

Mircea Timbus, un intelectual rasat al Aradului a împlint 80 de ani. Ca expert arhivist, octogenarul face parte din grupa acelor tehnocraţi ai naţiunii, ale căror competenţe nu pot fi puse la îndoială. Aprecierile unanime de azi au fost formulate treptat, după patru decenii (1959-1999) de sârg la Arhivele Statului din Arad, o prestigioasă instituţie teritorială care depozitează, administrează şi valorifică cultural memoria timpului, înscrisă în documente. O structură statală, aparent rigidă, încorsetată prin legi şi regulamente, despre oameni, locuri şi fapte, prezente în acte administrative, politice, religioase sau economice. Sunt gestionate sute de fonduri, care cuprind hârtii de mare valoare, organizate în aşa fel încât să poată deveni un principal izvor al istoriei sau al unor drepturi juridice şi patrimoniale. O comoară aşezată ordonat în cutii sau între coperţi, pe rafturi lungi de mai multe mii de metri, constituind pentru naţiune un impresionant şi nepreţuit tezaur documentar. Cei care lucrează acolo, desfăşoară o muncă de mare răspundere, care solicită cunoştinţe complexe din varii domenii cu deschidere spre universalitate şi profesionalism.

Mircea Timbus şi-a câştigat meritatul prestigiu de care se bucură azi, printr-un travaliu tenace, dublat de erudiţie, calităţi formate în familie, desăvârşite la Liceul Moise Nicoară şi Universitatea din Iaşi. În îndelungata carieră arhivistică a parcurs multiple forme de perfecţionare profesională, în domenii unde suntem mai puţin familiarizaţi, dar absolut necesare profesiunii sale, aşa cum sunt: cronologia, diplomatica, istoria instituţiilor, sigilografia şi altele. Alături de acestea Mircea Timbus s-a istovit în dificile cursuri intensive de limbă şi paleografie germană, devenind, unul din foarte puţinii istorici români, care pot interpreta vechi documente în scriere gotică. Contribuţia lui Mircea Timbus în domeniul cercetării şi al valorificării acestor informaţii este esenţială, fiind desemnat să reprezinte instituţia românească, la cea de a III-a Conferinţă Europeană a Arhivelor, organizată la Viena în perioada 10-15 mai 1993. Înaltul profesionalism şi temeinicele cunoştinţe profesionale, au fost argumente şi pentru numirea sa în echipele de experţi pentru cercetarea sistematică a documentelor privitoare la istoria poporului român şi a Cetăţii Aradului, din arhivele capitalei Austriei.

Lipsit de orgolii ieftine, Mircea Timbus, îşi continuă cu modestie prestigioasa activitate de cercetare istorică a acestor locuri. Este nelipsit la întâlnirile istoricilor, cuvântul său fiind socotit ca unul autoritar. Şi de ce n-ar fi dacă are în spate atâta competenţă.

Vă ştim şi vă apreciem. Îmbrăţişându-vă cu drag, Vă urăm, La Mulţi Ani!

Horia Truţă

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni