Diurne de peste trei ori mai mari şi hoteluri de lux pentru conducerea Zonei Libere

După cum vă informam în numărul de ieri al ziarului nostru, Camera de Conturi Arad  a taxat dur deplasările făcute în străinătate, în perioada 2011-2012, de Cristina Bibarţ, directoarea generală a RA Administraţia Zonei Libere Curtici Arad şi Olga Furdea, directoarea economică. În cele ce urmează vă vom prezenta date despre diurnele încasate de cele două şi despre hotelurile la care au fost cazate. „Potrivit documentelor puse la dispoziţia controlului, în perioada 2011-2012, au fost efectuate de către directorul general şi directorul economic al RA Administraţia Zonei Libere Arad- Curtici Arad un număr de patru deplasări externe, respectiv în SUA, Mexic-Cuba; Austria şi Asia. Deplasările externe efectuate în SUA, Mexic-Cuba şi Tailanda-Emiratele Arabe Unite au fost organizate de Asociaţia de Dezvoltare Economică Locală (ADEL) Bucureşti, asociaţie nonguvernamentală cu care RA Administraţia Zonei Libere Arad a încheiat contracte de prestări servicii. Prin aceste contracte firma organizatoare asigură serviciile de transport, cazare, transferurile aeroport-hotel-aeroport, vizitarea expoziţiilor şi asistenţa în formalităţile de obţinere a vizelor. Delegaţia externă efectuată în Austria a fost organizată de către conducerea enti­- tăţii, deplasarea făcându-se cu autoturismul”, au constatat auditorii Camerei de Conturi Arad.

Diurne mai mari decât cele prevăzute de lege
În raportul întocmit ulterior controlului, aceştia arată că în urma verificării modului în care au fost respectate prevederile legale privind drepturile şi obligaţiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar s-au constatat încălcări ale hotărârii de guvern care reglementează aceste lucruri. Astfel, po­trivit echipei de control au fost decontate cheltuieli cu cazarea mai mari decât cele prevăzute de actul normativ menţioant mai sus. În cazul deplasării în SUA,  făcută în perioada 29 octombrie 7 noiembrie, pentru vizitarea    expoziţiilor Sema Show&Aapex diurna încasată de Cristina Bibarţ şi Olga Furdea a fost de peste trei ori mai mare decât diurna legală. „Având în vedere că nivelul indemnizaţiei zilnice în valută (diurnă), stabilit pentru SUA […] este de 53 de dolari pe zi, pentru cele zece zile de deplasare, volumul total al cheltuielilor în valută repre­zentând drepturi de diurnă este de 1.060 dolari. Prin urmare, faţă de suma de 1.060 de dolari cât se cuvenea potrivit legii, s-a acordat celor două persoane care au efectuat deplasarea suma de 3.500 de dolari, cu 2.440 de dolari mai mult decât prevedea legea”, susţin auditorii, care au transformat dolarii în lei şi au stabilit astfel că nivelul prejudiciului adus regiei este de 7.736,5 lei, la care au fost calculate „foloase nerealizate sub forma dobânzii de referinţă a BNR, în valoare de 523 de lei, astfel încât prejudiciul total estimat a ajuns la 8.259,5 lei.
În cazul deplasării făcute în Mexic şi Cuba, între 14 martie şi 27 martie 2012, pentru participarea la Expoziţia Las Manos del Mundo, auditorii Camerei de Conturi Arad au calculat că cele două directoare ar fi avut dreptul la o diurnă de 1.057,92 dolari, însă li s-a decontat 3.000 de dolari, cu 1.942,1 dolari mai mult decât li se cuvenea. Şi în această situaţie s-au făcut calcule şi s-a ajuns la concluzia că prejudiciul total estimat este de 6.672,5 lei.
Aceeaşi poveste a fost şi în  ceea ce priveşte deplasarea făcută în Austria, între 29 august şi 1 septembrie 2012. Cristina Bibarţ şi Olga Furdea ar fi trebuit să primească o diurnă de 280 de euro, dar au obţinut 372 de euro.
În cazul deplasărilor făcute în Tailanda şi Emiratele Arabe Unite, între 28 octombrie şi 9 noiembrie 2012, cele două directoare ar fi avut dreptul, potrivit Camerei de Conturi, la diurne de 988 de dolari, însă au primit 2.124 de dolari, valoarea totală a prejudiciului estimat fiind de 4.099,2 lei. „În concluzie, în cazul tuturor celor patru deplasări externe, valoarea totală estimată a prejudiciului creat în bugetul entităţii, prin decontarea diurnei în cuantum superior celui cuvenit potrivit legii, este de 20.742,6 lei”, se arată în raportul Camerei de Conturi.
Condiţii de lux pe banii Zonei Libere
Echipa de control de la Camera de Conturi a mai descoperit că au fost decontate şi cheltuieli cu cazarea mai mari decât cele prevăzute de lege. Astfel, în cazul deplasării în Austria, directoarea şi directoarea economică ar fi avut dreptul la decontarea unor cheltuieli de cazare de 900 de euro, dar au primit în schimb 1.762 de euro, cu 862 de euro mai mult. „Pentru cele trei nopţi de cazare în Viena, au fost decontate de către cele două salariate ale RA Zona Liberă Curtici Arad cheltuieli de cazare de 1.762 euro, ca urmare a cazării la un hotel de cinci stele,  respectiv Hotel Imperial Viena”, se mai arată în raport. Astfel, prejudiciul total adus regiei a fost estimat la 3.965,6 lei.
Deplasările făcute în Tailanda şi Emiratele Arabe Unite, ar fi trebuit să însemne, potrivit Camerei de Conturi,  plata unor cheltuieli de cazare de 2.400 de dolari. Faţă de această sumă s-a mai plătit în plus încă 1.752,9 dolari, astfel încât a fost estimat un prejudiciu total de 6.325,46 lei. „În concluzie, la nivelul entităţii, pentru deplasările efectuate în Austria, Tailanda şi Emiratele Arabe Unite, valoa­rea totală estimată a prejudiciului cauzat resurselor finan­ciare ale entităţii prin decontarea unor cheltuieli de cazare mai mari decât cele cuvenite potrivit legii este de 10.291,06 lei”, mai susţin semnatarii raportului de control.
Secretar de stat la Zona Liberă?
Potrivit raportului respectiv, Cristina Bibarţ le-a răspuns celor de la Camera de Conturi că funcţia de director general al RA Zona Liberă Curtici Arad este asimilată cu funcţia de secretar de stat, astfel încât ar avea dreptul la un plafon de cazare superior faţă de cel care a fost luat în considerare în momentul efectuării verificărilor. În raport se mai citează din Cristina Bibarţ, care scria că „eventualele plăţi pentru cazare care depăşesc plafoanele stabilite în condiţiile prezentei hotărâri se aprobă, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile unităţilor trimiţătoare pe baza documentelor justificative. Documentul justificativ în acest caz este factura eferentă contractului de prestări servicii, contract în care se stipulează că sunt asigurate serviciile de cazare şi transport.” De menţionat că argumentele aduse de directoare sunt respinse de reprezentanţii Camerei de Conturi Arad.