Arădenii au primit, şi anul acesta, Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim

Credincioşii ortodocşi, au participat în număr mare, în perioada Sărbătorilor Pascale, la slujbele oficiate în toate lăcaşurile de cult din Arhiepiscopia Aradului. De asemenea, trebuie spus că sute de familii defavorizate au primit, duminică şi luni, pachete cu alimente.
Prohodul Domnului
și Procesiunea cu Sfântul Epitaf
Denia Prohodului Domnului și Procesiunea cu Sfântul Epitaf au fost oficiate vineri, 29 aprilie 2016, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în toate catedralele, parohiile și mănăstirile din Arhiepiscopia Aradului, la care au participat mii de credincioși. Prohodul Domnului arată nodul divin dintre taina Crucii şi taina Învierii lui Hristos, dintre smerenia Lui şi slava Sa. Dumnezeu nu ne vede de la înălţimea unui turn de fildeş, ci de la înălţimea Crucii. Prin Hristos am învăţat că privirea lui Dumnezeu este o privire de iubire şi milă. Dumnezeu nu priveşte spre noi într-un mod obişnuit. El o face cu dragoste nespusă, cu o dragoste infinită, o dragoste învăpăiată şi intensă, o iubire sinceră, indestructibilă, o iubire care niciodată nu poate fi înăbuşită.

Procesiunea tradițională de la sfârșitul Doxologiei a avut loc în jurul Bisericilor, simbolizînd ducerea către mormânt a Mântuitorului, la care toți credincioșii prezenți au trecut pe sub Sfântul Epitaf la intrarea în lăcașul de cult.  Credinţa ne face să privim mai departe, ea ne face să întrezărim luminile unei noi zile, dincolo de ziua de azi. Credinţa ne garantează că ultimul cuvânt îi revine lui Dumnezeu, şi doar lui Dumnezeu! Credinţa este cu adevărat o mică candelă, ea este însă singura candelă care luminează noaptea lumii: iar smerita ei lumină se răspândeşte cu primele licăriri ale zilei: ziua lui Hristos cel Înviat. Istoria nu se sfârşeşte la mormânt, ci reînvie din mormânt: aşa a promis Mântuitorul (Luc. 18, 31-33), s-a întâmplat şi se va mai întâmpla! (Rom. 8, 18-23).
Învierea Domnului
Cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, Învierea Domnului Iisus Hristos, a fost sărbătorită de credincioşii din Arad prin participarea la slujbele oficiate în biserici şi mănăstiri, primind şi în acest an Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim. În toate comunitățile ecleziale din Județul Arad a răsunat vestea cea mare: „Hristos a înviat!”. Mănăstirea Hodoș-Bodrog, cu o tradiție aproape milenară, a primit la slujba de Înviere credincoși din toate regiunile Banatului. Pastorala Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepis- copul Aradului, intitulată „Binevestirea Învierii”,  s-a citit în toate parohiile și mănăstirile din cuprinsul Arhiepiscopiei.

Hristos înviat din morți este temeiul credinței noastre. Din Paște se iradiază, ca dintr-un centru luminos, incandescent, toată liturghia Bisericii, scoțând din el conținut și semnificație. Celebrarea liturgică a morții și învierii lui Hristos nu este o simplă comemorare a acestui eveniment, ci este actualizarea lui reală în taină, pentru viața fiecăruia dintre noi și a fiecărei comunități ecleziale, pentru viața noastră. Învierea lui Hristos este o trece spre o viață care nu mai este supusă caducității timpului, o viață cufundată în veșnicia lui Dumnezeu.
Milostivire cu prilejul
Sărbătoririi Învierii Domnului
Câteva sute de familii defavorizate din județul Arad au primit duminică și luni, 1-2 mai 2016, pachete de alimente de Sfintele Paști. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, peste 400 de pachete cu alimente au fost dăruite persoanelor vârstnice și celor cu o situație financiară precară prin activitățile social-filantropice derulate cu prilejul marelui praznic al Învierii Domnului. Pachete de alimente au primit și persoanele de la Adăpostul de noapte din Arad.

Alimentele de care au beneficiat cele câteva sute de persoane defavorizate au adus multă bucurie și nădejde în viața lor. În această perioadă pascală conștientizăm iubirea jertfitoare a lui Hristos pentru a deveni și noi mijloace vii de mântuire pentru frații noștri. Lumina Învierii lui Hristos trebuie să pătrundă în lumea noastră cotidiană, trebuie să ajungă ca mesaj de adevăr și de viață la toți oamenii prin mărturia și dăruirea noastră zilnică.
 Arhim. Teofan Mada,
vicar administrativ eparhial

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni