Educația copiilor din învățământul preșcolar și primar în Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei au avut loc mai multe manifestări închinate educației copiilor din învățământul preșcolar în perioada 21-24 iune 2016. Laacestemanifestărireligios-educative au participat 1300 copiidinGrădinițelearădeneînaceastăperioadă.

Grădinița P.P. „Furnicuţa”, Grădinița „Palatul Fermecat”, Grădinițele din Grădiște și Grădinița„Prieteniei” au organizat evenimente cultural-artistice și religios-educative dedicate Anului omagial în Patriarhia Ortodoxă Română.De asemenea, unităților preșcolare mai sus amintite i-au fost dăruit din partea Arhiepiscopiei Aradului, ca material didactic- religios, Cartea de colorat cu Bisericii din județul Arad și Cartea de colorat cu imagini din orașul și județul Arad. Cărțile de colorat au a fost tipărite cu sprijinul Consiliului Județean Arad și a Centrului Cultural Județean Arad. În perioada 1-24 iunie 2016 au fost dăruite 5000 de exemplare din aceste cărți copiilor din grădinițele și școlile arădene.

La Grădinița P.P. Prieteniei din Arad, s-a desfășurat în data de 21.06.2016 Simpozionul  internaţional ,,Menirea de a fi dascăl”.  Simpozionul a avut drept scop realizarea unor schimburi de experiență între cadrele didactice, creşterea calităţii seviciilor de educaţie, îngrijire şi protecţie a copiilor de vârstă preşcolară şi de vârstă şcolară, popularizarea experienţei curriculare şi extracurriculare a cadrelor didactice și stimularea expresivităţii şi a creativităţii artistice.

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a organizat,  în 23-24 iunie 2016, Conferinţa Internaţională „Bune practici pentru dezvoltarea competențelor-cheie în  învățământul preșcolar și primar”. Manifestarea a fost organizată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială. Conferinţa a fost centrată pe învăţământul primar şi preşcolar, la care a participat  profesori din UE, parteneri din Portugalia, Serbia şi Franța, precum și profesori de la Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea din Alba-Iulia, Universitatea de Petro şi Gaze din Petroşani, Universitatea din Sibiu, Universitatea din Braşov.

 

Arhim. Teofan Mada, vicar administrativ eparhial

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni