Seminar internațional organizat de Fundația Konrad Adenauer Stiftung la Sighișoara

Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret din Sighișoara a găzduit în perioada 8-10 iulie un seminar internaţional organizat de Fundația Konrad Adenauer Stiftung şi care a avut ca temă de prezentări şi dezbateri Programul de excelenţă în politici de sănătate, educație și sociale. Principalele direcţii spre care s-au îndreptat prezentările şi dezbaterile au fost „Dialog intercultural – provocări temporare; importanța protecției minorităților în contextul crizei refugiaților”, „Parteneriatul stat-biserică – modele și soluții pentru contextul românesc”, „Modele de bune practici în politica socială”, „Modele de bune practici în politica socială din Cahul, Republica Moldova – prezentarea cadrului de cooperare pentru astfel de proiecte între România şi Republica Moldova”, și „Spitalul Moinești – model de bune practici în administrația publică”.

Dat fiind că tematica seminarului a fost socialul, judeţul Arad a fost reprezentat de Claudia Boghicevici – coordonatoare pentru politici de excelenţă în domeniul social din partea Fundaţiei Konrad Adenauer, şi de arhimandritul Teofan Mada, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Aradului.