Tabără de limbă și cultură elină la Joia Mare – ediția I, 22-27 august

Douăzeci de tineri din toată ţara, absolvenți sau studenți la diferite discipline umaniste și teologice, beneficiază de cursuri intensive de limbă și cultură elină în cadrul unei școli de vară organizată la Joia Mare, județul Arad, de Universitatea din București, prin Departamentul de Filologie Clasică și Neogreacă al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, împreună cu Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Organizatorii, reprezentați prin conf. univ. dr. Maria-Luiza Oancea de la Universitatea din București, membru în Comisia Patristică a Patriarhiei Române, respectiv conf. univ. dr. Claudiu Mesaroș, prodecan al Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Vest, își doresc ca această tabără, proiectată ca un eveniment anual, să contribuie la formarea unor specialiști în cultura clasică și traducători profesioniști din limba greacă veche, capabili să producă ediții critice profesioniste ale unor texte antice și patristice, obiectivul pe termen mediu fiind cel de edificare a unui grup de lucru care să sprijine planul editorial al Comisiei Patristice a Patriarhiei Române, precum și alte planuri editoriale dedicate traducerii textelor antice de limbă greacă.

În acest sens, între cele două facultăți există un protocol de colaborare, iar tabăra este sprijinită material și logistic de persoane fizice și juridice locale care au manifestat deschidere față de acest demers.

Cursanții vor beneficia de cursuri practice intensive de traducere, predate de conf. univ. dr. Maria-Luiza Oancea, precum și de prelegeri de cultură și de filosofie elină, predate de conf. univ. dr. Claudiu Mesaroș de la Universitatea de Vest, conf. univ. dr. Vasile Rus, lect. univ. dr. Eugenia Bojoga, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Arhim. conf. univ. dr. Teofan Mada, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Aradului

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni