Bucurie pentru copiii de la Școala Gimnazială „Avram Iancu”

Copiilor din clasele pre­gă­titoare ale Școli Gimnazi­ale „Avram Iancu” din Arad li s-a dăruit din partea Arhie­pis­co­piei Aradului, ca material didactic, cartea „Sărbă­torile co­- pilăriei”, care face referire la ciclul marilor sărbători în care suntem che­maţi să contemplăm copilă­ria ca dar divin. Ima­ginile originale au fost reali­zate de artista arădeană Angela Hanc. Mulțumiri domnu­lui director Pompiliu Moldovan pentru deschiderea și implica­rea în acest proiect.
arhim. Teofan Mada, vicar eparhial

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni