Dacă e marți, e ședință CLM – dar va fi ședință cu primar sau fără?

La convocarea primarului Gheor­ghe Falcă, Consiliul Local al Municipiului Arad se va întruni mâine, marți, 22 noiembrie, la orele 11,00, în ședință ordinară. Ședința se va desfășura în Sala Ferdinand a Palatului Administrativ și va avea caracter public.
Ordinea de zi a ședinței este impresionantă, conținând 36 de puncte. Dintre acestea, 30 sunt proiecte de hotărâri inițiate de primar, iar celelalte șase țin de „bucătăria internă” a CLM. Între ultimele șase puncte se disting două: „32: alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2016 – februarie 2017”, și „36: Interpelări, întrebări, petiţii, declaraţii politice şi alte probleme supuse atenţiei Consi­liului” – primul dintre ele fiind o formalitate inutilă, președintele de ședință fiind, de fapt, doar un fel de crainic care citește ordinea de zi și rostește apăsat sau moale (de obicei moale): „Supun la vot…”, iar cel de-al doilea oferind posibilitatea de „a ataca la baoinetă” orice subiect ori temă care-ar putea aduce vreun punctișor în campania electorală, deci un vot în plus la alegerile parlamentare din 11 decembrie.
Dintre inițiativele primarului, au potențial „exploziv” punctele 3: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare a Sănătăţii la nivelul Municipiului Arad (sănătatea fiind un excelent subiect de campanie electorală), 18: proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii   pentru   obiectivul de investiţie: „Refacere instalație electrică clădire Palatul Cenad” (palatul în cauză fiind, printre altele, și sediu al partidului care administrează Aradul – deci opoziția ar putea sări în sus la foarte mare înăl­țime), 20 și 21: aprobarea documentației tehnico-economice „Res­- taurare și reabilitare exterioară la Teatrul Clasic Ioan Slavici” și aprobarea cheltuielilor legate de acest proiect.
Sunt șanse mari ca primarul să lipsească și de la această ședință din rațiuni de iubire maximă pentru Arad și față de arădeni (care arădeni îi plătesc totuși leafa cu mic, cu mare, deși de ales l-au ales doar cîțiva, dar asta, numărul celor care te-au votat adică,  n-are importanță, că doar și prezidentul de patrie s-a-nscăunat cu patru milioane de voturi și n-a putut fi smuls din jilț nici cu șapte), iar lucrările să fie conduse iarăși de „vicele Călin Bibarț” (nu de pre­ședintele de ședință, care-i ales doar de formă, să ocupe și el un scaun la masa prezidiului).
Întrucît ziua alegerilor „bate” deja la ușa partidelor și foamea de voturi provoacă frisoane (ca orice altpă foame), prognozăm că vor fi scântei chiar și la punctele „fără potențial”, fiindcă orice partid s-ar descalifica dacă n-ar folosi „prilejul”, iar furtuni ivite „din senin” s-au văzut de când lumea și se vor mai vedea cîtă vreme se va mai face politică pe planetă.