Un arădean se ridică împotriva manualelor de școală care falsifică istoria

Dascălul arădean Viorel Dolha, care este și președinte al Asociației Generale a Învățătorilor din România, i-a trimis ministrului Educației Mircea Dumitru o lungă, documentată și articulată scrisoare în nume propriu, prin care cere oprirea de la difuzare a unor manuale școlare care conțin informații truncheate sau grav eronate. În opinia dascălului arădean, producerea pe bani publici și difuzarea lor s-ar putea constitui în infracțiune de comunicare de infor­- mații false (art. 404 cod penal). „Concomitent cu această oprire de la difuzare, trebuie să opriți apariția din nou pe băncile copiilor a vreunui manual de istorie în limba maghiară care să încalce prevederile art. 46 alin (8) din legea educaţiei. Manualul în limba maghiară poate fi, conform legii, doar o traducere a unui manual aprobat în limba ro­mână”, îi scrie Viorel Dolha ministrului de resort.
Dintre informațiile false cuprinse în manualele cu pricina, Viorel Dolha
amintește: „drapelul României este steagul secuilor”, „în stânga Prutului trăiesc doar ruși”, „românii nu erau în Europa în Evul Mediu”, „ucrainenii nu sunt popor vecin cu noi” sau „tot spațiul fostei Iugoslavii și al Albaniei este locuit în prezent exclusiv de sârbi”.
Scrisoarea propriu-zisă este bogat exemplificată cu fotografii ale ma­nualelor incriminate, iar cererea de oprire de la difuzare a acestora este susținută cu argumente solide reieșite din directivele Uniunii Europene și cu argumente la fel de solide reieșite din bunul simț al gândirii.
Viorel Dolha își motivează cu foarte mare exactitate demersul: „Cu stupoare am văzut acum că și două dintre cele trei manuale noi, din octombrie 2016 au aceleași erori. Sper ca acest demers al meu (sau al nostru dacă veți fi de acord), să oprească aceste două manuale ca să ajungă pentru încă 12 ani pe băncile școla­rilor învățându-i că în stânga Prutului trăiesc exclusiv ruși. Mai sper, prin demersul meu (sau al nostru dacă veți fi de acord), ca noul manual în limba maghiară (aflat probabil încă în lucru), să nu mai pună pe conturul României steagul secuiesc și să fie o traducere a unui manual aprobat în limba română, așa cum cere legea. De 12 ani, peste 1.600.000 de elevi au «învăţat» deja conform acestor programe și manuale, și se poate ca încă 12 ani să fie la fel pentru alte mi­lioane de școlari care vor trece prin clasa a IV-a, atât timp cât în minister rămân aceiași respon­sabili care să păstorească istoria și învățământul primar”.
Concluzia lui Viorel Dolha este clară: să se oprească difuzarea acestor manuale și să fie demiși principalii vinovați de aceste lucruri (doi funcționară din Ministerul Educației).
STOP MANUALELOR ŞCOLARE ALE MENCŞ ÎN CARE:

Drapelul României este steagul secuilor;

  • În stânga Prutului trăiesc doar ruşi;
  • Românii nu erau în Europa în Evul Mediu;
  • Ucrainenii nu sunt popor vecin cu noi;
  • Tot spaţiul fostei Iugoslavii şi al Albaniei este locuit în prezent exclusiv de sârbi!

STIMATE DOMNULE MINISTRU MIRCEA DUMITRU,

În primul rând este urgentă oprirea de la difuzarea în şcoli a noilor manuale de istorie pentru clasa a IV-a cu erori precum cele de mai sus, manuale aprobate de dumneavoastră în 12.10.2016, difuzare care este iminentă. O eventuală plată din bani publici pentru asemenea enormităţi şi difuzarea lor s-ar putea încadra ca infracţiune de ”comunicare de informaţii false” (art.404 cod penal). Două dintre cele trei manuale recent aprobate de dumneavoastră conţin asemenea erori. Poate că are asemenea erori şi cel de-al treilea manual aprobat dar în volumul al doilea. Pe site-ul ministerului am vizualizat doar primul volum din fiecare.

Concomitent cu această oprire de la difuzare trebuie să opriţi apariţia din nou pe băncile copiilor a vreunui manual de istorie în limba maghiară care să încalce prevederile art. 46 alin (8) din legea educaţiei. Manualul în limba maghiară poate fi, conform legii, doar o traducere a unui manual aprobat în limba română.

Vă stă în puteri, domnule ministru Mircea Dumitru, să îi schimbaţi şi sancţionaţi urgent pe Doru Dumitrescu, inspectorul de istorie din MENCŞ şi pe doamna Gabriela Droc, inspector pentru învăţământul primar din MENCŞ şi alţii care au girat şi/sau tolerat vreme de 12 ani programele de istorie şi manualele de istorie de la clasa a IV-a în care drapelul României este steagul secuilor, în care la stânga Prutului trăiesc exclusiv ruşi, în care românii nu erau în Europa în Evul Mediu, în care ucrainenii nu sunt popor vecin cu noi şi în care tot spaţiul fostei Iugoslavii este locuit acum exclusiv de sârbi.

Trebuie recuperate apoi şi sumele plătite din bani publici pentru manualele care au fost în uz 12 ani, manuale în care drapelul României este steagul secuilor, în care la stânga Prutului trăiesc exclusiv ruşi, în care românii nu erau în Europa în Evul Mediu, în care ucrainenii nu sunt popor vecin cu noi şi în care tot spaţiul fostei Iugoslavii este locuit acum exclusiv de sârbi.

 

Domnule ministru,

Recomandarea nr. 15/2001 a Consiliului Europei cu privire la studiul istoriei în secolul XXI afirmă în articolul 2, la capitolul ”Folosirea greşită a istoriei”, că ”Istoria aşa cum este predată în şcoli nu poate în nici un fel, cu orice intenţie, să fie compatibilă cu valorile fundamentale şi cu statutele Consiliului Europei, în cazul în care permite sau promovează manipularea istoriei prin falsificarea sau crearea de dovezi false, statistici, imagini falsificate etc.” Veţi vedea mai jos că aceste manuale manipulează prin hărţi şi imagini halucinante.

La articolul 4, aceeaşi Recomandare critică ”Programele analitice care manipulează istoria, indiferent dacă acestea rezultă din negarea faptelor istorice, falsificări, omisiuni sau ignoranţă”. Veţi vedea mai jos că aceste manuale falsifică hărţi şi omit până şi popoare mari şi late aflate în vecinătatea României.

Nu cred că ministerul vrea să provoce posibile pichetări ale sediului său permiţând şi în acest an să ajungă pe bănci manualul în limba maghiară cu încălcarea legii.

Nu că ministerul se va bucura de posibile reacţii ale ambasadelor Ucrainei, R.Moldova, Croaţiei, Sloveniei, Bosniei-Herţegovina, Macedoniei şi Albaniei permiţând să ajungă pe băncile elevilor cele două manuale (din 3 aprobate) în care pe teritoriul lor trăiesc excusiv ruşi sau sârbi.

Când Hans Klemm, ambasadorul SUA la Bucureşti, s-a fotografiat alături de steagul ţinutului secuiesc, i s-au adresat multe reproşuri şi mai toată clasa politică de la noi l-ar fi schimbat dacă i-ar fi stat în puteri acest lucru.

Când James Pettit, ambasadorul SUA la Chişinău, a afirmat că Moldova este o ţară cu etnici care vorbesc o limbă diferită decât în România, a fost numit prost, incult, idiot, inamic şi mai toată clasa politică de la noi l-ar fi schimbat şi pe el dacă i-ar fi stat în puteri acest lucru.

Vă spun că nu am în fişa postului să găsesc o ieşire din impas dar, poate, ca temei juridic pentru stoparea de la distribuţie a celor două noi manuale, dintre cele trei recent aprobate, ar putea fi METODOLOGIA privind evaluarea metodico-ştiinţifică a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, metodologie care face vorbire la o lieră p) despre o ”reverificare a manualelor şcolare sub aspectul actualităţii/ corectitudinii informaţiei şi al calităţii ştiinţifice şi didactice în baza unor analize de impact sau a feedbackului obţinut prin examene şi evaluări naţionale şi internaţionale, prin evaluarea de proces, prin studii şi cercetări psihopedagogice/ didactice.”

1.DRAPELUL ROMÂNIEI ESTE STEAGUL SECUILOR

În harta de la pagina 74 a manualului de istorie de clasa a IV-a al editurii T3 KIADO aprobat prin ordin de ministru drapelul României este steagul secuilor. Până şi autorul acestui manual în limba maghiară poate invoca scuza că programa şcolară nu îi cere să trateze distinct tema ”România” ci îi cere ferm doar ”comunităţi ale minorităţilor de pe teritoriul actual al României” şi prin urmare nu ar fi fost obligat să pună vreo hartă a acesteia sau a ţărilor române. Programa şcolară nu l-a obligat nici să treacă în manual drapelul României fiindcă programa trece explicit şi limitativ doar ”Simbolurile Uniunii Europene (drapel, imn, ziua Europei)”.

Începând cu 2006 acest manual este înscris anual în catalogul manualelor şcolare valabile în învăţământul preuniversitar. În paginile lui, despre Trianon se spune (pe banii statului român) că este Dictatul de la Trianon. În cuprinsul acestui manual (cum era şi firesc) sunt multe hărţi (am numărat 22) dar niciuna a României sau al vreunui stat medieval românesc (asta nu mai este firesc dar programa nu obliga la aşa ceva). Conturul României apare doar pe harta Europei, dar nici nu scrie că este România. Mai apar în acest manual plătit de statul român vreo 64 de drapele ale unor ţări contemporane sau din trecut. Aţi ghicit că niciunde nu apare tricolorul românesc. Culmea că este perfect în conformitate cu programa şcolară oficială elaborată de cei doi inspectori şcolari din minister.

De fapt acest manual nici nu avea voie să apară fiindcă articolul 120 alin. (2) din vechea lege a învăţământului şi art. 46 alin (8) din noua lege a educaţiei zic că ,,În învăţământul primar, gimnazial şi liceal cu predare în limbile minorităţilor naţionale, disciplinele Istoria şi Geografia României se predau în aceste limbi, după programe şcolare si manuale identice cu cele pentru clasele cu predare în limba română, cu obligaţia transcrierii şi a însuşirii toponimiei şi a numelor proprii româneşti şi în limba română.” Aici manualul este în mare defect fiindcă nici vorbă să fie identic cu vreun manual pentru clasele cu predare în limba română, iar Carol I apare doar ca I Karoly. Această prevedere trebuia să o cunoască cei doi inspectori care l-au girat an de an şi l-au trecut în catalogul manualelor. Cineva trebuia măcar să îl răsfoiască. Din acest manual elevii nici nu au aflat încă în ce ţară trăiesc, care este drapelul sub care slujesc şi mai nimic despre populaţia majoritară. Aceşti elevi sunt crunt discriminaţi, tăindu-li-se contactul cu realitatea vor avea probleme de integrare în societatea românească. Doar elevi astfel educaţi pot ajunge adulţii românofobi şi dintre cei care dau jos cu tricolorul românesc. Fac asta fiindcă şcoala nu le-a adus încă la cunoştinţă în ce ţară trăiesc. Şi asta pe banii statului român, după manuale şi programe plătite de noi toţi. Iată mai jos coperta acestui manual care a ajuns în şcoli cu încălcarea gravă a prevederilor explicite ale legilor:

2.ÎN STÂNGA PRUTULUI TRĂIESC DOAR RUŞI

În manualul de istorie de la clasa a IV-a al editurii Corint (aprobat prin ordinul ministrului nr 5472 din 12.10.2016), la pagina 27, la ”popoare de azi”, în stânga Prutului apare doar poporul rus! Le aducem la cunoştinţă autorilor şi oficialilor din minister că ruşii sunt tare, tare departe de Prut. Sunt tare departe şi de Nistru fiindcă între români şi ruşi mai sunt ucrainenii, un popor mai numeros decât toţi vecinii noştri laolaltă.

Exact aceeaşi hartă a fost şi în vechiul manual al editurii Corint însă la pagina 11.

3.ROMÂNII NU ERAU ÎN EUROPA ÎN EVUL MEDIU

O altă gogomănie se poate vedea mai jos. În noul manual de istorie de la clasa a IV-a al editurii Corint (aprobat prin ordinul ministrului nr 5472 din 12.10.2016), la pagina 25, românii nu există defel în Evul Mediu. Nici Rösler, în teoria lui, nu a avut curajul să îi şteargă de tot din Europa pe români. El măcar îi vedea la sud de Dunăre până la 1241. Teoria roessleriană, era în fond, o reacţie la acţiunile de emancipare a românilor transilvăneni. În cazul hărţii de mai jos sunt sigur că este vorba doar de ignoranţă crasă. În vechiul manual al editurii Corint, această hartă de mai jos a fost la pagina 10.

Nu are rost să pomenesc şi despre jalnica alăturare a dacilor cu turcii. Mai toţi învăţătorii şi profesorii de istorie se străduiesc să îi scoată din cap câte unui Gigel ideea că Decebal a luptat cu turcii. Harta aceasta de mai jos zici că exact pentru a induce această confuzie a fost întocmită.

Pe unele hărţi din vechi şi noi manuale românii nu apar în evul mediu fiindcă programa induce acest lucru. Vedeţi mai jos exact textul programei care zice în titlu ”popoare de ieri şi de azi” împărţindu-le apoi în două calupuri. Autorii de manuale mai riguroşi sau cu vederi mai înguste au luat literal programa şi au făcut hărţi pentru ”popoarele de ieri” cu popoare din primul calup din programă (Dacii, romanii, grecii, galii, slavii, turcii, românii lipsesc şi de aceea lipsesc şi în hărţile cu evul mediu) şi alte hărţi pentru ”popoare de azi” cu popoare din al doilea calup din programă (Românii, francezii, ungurii, germanii, ruşii, sârbii, bulgarii lipsesc ucrainenii şi alţii şi de aceea nu apar nici în manuale).

Iată exact textul din programa şcolară care este la baza erorilor din manuale.

A.POPOARE DE IERI ŞI DE AZI

–         Dacii, romanii, grecii, galii, slavii, turcii

–            Românii, francezii, ungurii, germanii, ruşii, sârbii, bulgarii

Aceeaşi lipsă a românilor în evul mediu apare şi în figura 1 de la pagina 20 şi într-unul dintre noile manuale ale editurii Aramis:

4.UCRAINENII NU SUNT POPOR VECIN CU NOI

La pagina 30 a unuia dintre noile manuale ale editurii Aramis apare harta de mai jos. Elevilor li se cere să observe harta şi să numească popoarele vecine românilor. Culmea este că lipsesc pe hartă ucrainenii, cel mai numeros popor vecin cu noi, un popor care este cât toţi vecinii noştri laolaltă. Vă veţi întreba cum este posibilă o asemenea eroare. Vă amintesc că în programa şcolară veche şi nouă apar, dintre vecinii noştri, trecuţi doar bulgarii, sârbii şi ungurii. Mai apar şi ruşii cu toate că nu ne sunt vecini. Dacă programa nu i-a prevăzut pe ucraineni, nici manualele nu i-au trecut. Am prevenit ministerul asupra acestei omisiuni, o dată încă de când programa era în faşă şi mai apoi înainte să fie tipărite manualele. Halal autori de programe şi manuale! Dacă în programa girată şi/sau tolerată de inspectorii Dumitrescu şi Droc nu apar ucrainenii, nu apar ucraineni nici în manuale fiindcă între criteriile de evaluare a manualelor se specifică ”respectă programa, nu omite conţinuturi obligatorii şi nu tratează conţinuturi necuprinse în programa şcolară”.

 

5.TOT SPAȚIUL FOSTEI IUGOSLAVII ŞI AL ALBANIEI ESTE LOCUIT ACUM EXCLUSIV DE SÂRBI

Se spunea că este nevoie de manuale noi ca să nu mai apară Iugoslavia pe hărţile din manuale. A ieşit însă mult mai rău: în locul fostei Iugoslavii apar exclusiv ”SÂRBI”, fără croaţi, fără sloveni, fără bosniaci, fără macedoneni. Este jalnic! Măcar ”Iugoslavia” însemna ”ţara slavilor de sud”. Acum, în noul manual al editurii Aramis, prin figura 2 de la pagina 20 se trage concluzia că în Slovenia şi în Croaţia şi în Bosnia şi în Macedonia şi în Albania trăiesc doar sârbi. Ce revoltate pot fi aceste state dintr-o zonă atât de sensibilă când vor vedea această hartă! Sper să nu fie distribuit elevilor nici acest manual. Au fost trecuţi doar sârbii fiindcă aşa cerea programa veche pe care am numit-o public încă din 2005 ca ”scandaloasă” şi aşa apare şi în noua programă. Între criteriile de evaluare a manualelor se specifică ”respectă programa, nu omite conţinuturi obligatorii şi nu tratează conţinuturi necuprinse în programa şcolară”. În programa girată şi/sau tolerată de inspectorii Dumitrescu şi Droc au apărut doar sârbi, doar sârbi au apărut şi în manuale.

Dintre cele 3 manuale în limba română aprobate în octombrie 2016 doar în unul singur (primul din imaginea de mai jos) nu am găsit enormităţi scandaloase.

Dintre vechile manuale, într-un singur manual dintre cele 8 consultate scrie (din greşeală) ,,27 martie 1918 Unirea Basarabiei”. În niciun manual dintre acestea nu scrie despre ce i s-a întâmplat Moldovei în 1812 fiindcă programa nu pomenea despre aceasta.

Despre ruşi, bulgari, sârbi şi maghiari se spune şi câţi dintre ei trăiesc peste frontierele ţărilor lor şi câţi dintre fiecare trăiesc în România. Despre unguri scrie că 10 mil. trăiesc în Ungaria şi România, iar peste hotare încă 5 mil (SUA, Canada, Australia). Nu se spune în manuale deloc că mulţi români trăiesc şi peste graniţele Românie de azi: în R.Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria şi Ungaria asta ca să nu pomenim că este ignorată complet ramura aromână a neamului nostru din Balcani.

În 20.02.2005 am făcut parte din comisia de învăţători care trebuia să avizăm noile programe după care au ieşit minunile acestea de manuale. Programa de istorie pentru clasa a IV-a a fost respinsă atunci de noi cu argumente, iar secretarul de stat Vasile Molan a cerut să se consemneze în procesul verbal că autorul programei va ţine legătura cu noi pentru a întocmi o altă programă. La câteva zile s-a schimbat şi guvernul şi domnul Molan. Oamenii din minister a căror demitere o aştept (Doru Dumitrescu şi Gabriela Droc), umiliţi de fostul secretar de stat şi de cei 15 învăţători, s-au prezentat noului ministru cu textul vechi din care nu au modificat nicio virgulă (nu cred că programa a fost dusă la ministru la semnat de inspectorul de sport). Ministrul a semnat în 20 04 2005 cu bună credinţă pentru intrarea în vigoare a programei mizând pe profesionalismul celor din minister. Văzând programa şcolară apărută în aceeaşi formă ridicolă am trimis un memoriu la vremea respectivă ministerului dar acesta le-a luat apărarea propriilor inspectori. Apoi au apărut manualele care au chipul şi asemănarea programei.

Cam aceeaşi programă, uşor cosmetizată, a fost aprobată şi recent, în 2.12.2014. Le-am semnalat aceste erori mai multor miniştri în 2005, 2006 etc. Domnului ministru Pricopie i-am dăruit personal aceste manuale în august 2014. Despre erorile ştiinţifice şi viciile programei şi ale manualelor de istorie de la clasa a IV-a am scris un memoriu consistent care apare şi în buletinul congresului din 2016. În august 2016 i l-am transmis şi domnului ministru Mircea Dumitru prin intermediul doamnei Anca Petrache din minister, doamnă care a fost delegată de minister la congresul asociaţiei noastre. Mi se promisese că mă va invita la o discuţie dar până acum nu am fost încă invitat.

Cu stupoare am văzut acum că şi două dintre cele trei manuale noi din octombrie 2016 au aceleaşi erori. Sper ca acest demers al meu (sau al nostru dacă veţi fi de acord) să oprească aceste două manuale ca să ajungă pentru încă 12 ani pe băncile şcolarilor învăţându-i că în stânga Prutului trăiesc exclusiv ruşi. Mai sper, prin demersul meu (sau al nostru dacă veţi fi de acord) ca noul manual în limba maghiară (aflat probabil încă în lucru) să nu mai pună pe conturul României steagul secuiesc şi să fie o traducere a unui manual aprobat în limba română, aşa cum cere legea.

De 12 ani, peste 1 600 000 de elevi au ,,învăţat” deja conform acestor programe şi manuale şi se poate ca încă 12 ani să fie la fel pentru alte milioane de şcolari care vor trece prin clasa a IV-a, atât timp cât în minister rămân aceiaşi responsabili care să păstorească istoria şi învăţământul primar. Miniştrii se schimbă, elevii sunt alţii an de an, aceşti inspectori sunt aceiaşi din anii 90.

6.CUM DE MI-AM PERMIS SĂ SESIZEZ ACESTE LUCRURI?

Sesizarea o fac în nume personal. Nu am cerut acordul niciunui for ca să sesizez lucruri evidente aflate între paginile manualelor la cutare sau cutare pagină. Nu am vrut şi nici nu era nevoie să îmi expun colegii ranchiunii vreunuia dintre şefii lor certaţi cu dreptul la opinie.

Nu am lansat vreo petiţie online din aceleaşi considerent: nu era nevoie. Totul despre programe şi manuale este verificabil în textul şi hărţile de acolo.

Îi pomenesc pe cei doi inspectori fiindcă dumnealor sunt şefii acestor arii de la începutul acestei întâmplări şi fără întrerupere. Ei au tolerat 12 ani aceste enormităţi în curtea lor fiindcă nu ştiu să fi făcut încercări de a îndrepta lucrurile, nici măcar atunci când le-am semnalat aceste situaţii.

Poate o analiză a ministrului va descoperi că ei au luptat eroic pentru adevărul istoric de 12 ani fără încetare dar că eu nu ştiu acest lucru. Poate şi/sau alţii sunt vinovaţi. Hăţişurile din minister nu îmi sunt cunoscute. Văd doar programa pe care trebuie să o respect la clasă şi manualele pe care trebuie să le pun pe băncile elevilor. Mai ştiu şi de şedinţa de la minister din 2005 la care am participat personal şi despre care am scris mai sus.

Viorel Dolha,

preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

Arad, str. 6 Vânători, nr.51, bloc V9, sc.B, ap.5, cod poştal 310162

0723259290, 0744195155

PS

V-am transmis, domnule ministru, rugămintea să luaţi măsurile care se cuvin. Cei doi inspectori din minister se văd mai imuni decât ambasadorii SUA. Îmi şi scriu că se vor adresa instanţelor şi că vor dovedi că nu au nimic în comun cu istoria sau cu ciclul primar. Nu mă intimidează aceste mesaje ale domniilor lor. Eu, din contră, mă aştept să fiu felicitat chiar de dumneavoastră pentru că semnalez asemenea enormităţi care, dincolo de răul pe care îl fac noii generaţii, fac de râs şi ministerul şi întreg sistemul de învăţământ românesc.

Le amintesc că problema nu este în ce am spus sau scris eu. Problemele se găsesc între paginile vechilor şi noilor manuale din ariile pe care, cel puţin aşa ştiu, că încă le conduc.

Dacă într-o săptămână nu se întâmplă nimic mă obligă conştiinţa să mă adresez eu instanţei pentru ca să apăr dreptul micilor şcolari de a li se livra în şcoala publică informaţii corecte din punct de vedere ştiinţific. Presupunând că ar trebui să apelez la instanţă, sigur că nu voi chema în instanţă ministerul agriculturii. Din ministerul educaţiei nu cred că îl voi chema în instanţă pe portar. Unii zic că procedura spune că trebuie chemat şeful instituţiei, alţii că pot fi chemaţi cei care păstoresc direct aria respectivă. Sper să nu se ajungă la aşa ceva. Mizez pe buna dumneavoastră credinţă pe dreapta dumneavoastră judecată. Ştiu că nu ministrul scrie programe şcolare şi manuale şi că nu le poate citi pe toate.

De imputat v-aş imputa doar o eventuală lipsă de reacţie acum, după ce v-am informat direct şi despre noile manuale. M-aş bucura să îmi comunicaţi cât de lapidar demersurile pe care le faceţi pentru îndreptarea situaţiei. Despre erorile manualelor valabile până în 1 septembrie 2016 sunt sigur că doamna Petrache v-a înmânat memoriul meu în august 2016, atunci când aţi delegat-o la congresul nostru. Cam aceleaşi erori se repetă şi în cele noi.

Îmi pare rău de disconfortul pe care l-am provocat oficialilor din minister. Oare cine le va cere însă iertare celor 12 generaţii de şcolari pentru dezinformările la care au fost supuşi? Voi ajunge să trăiesc într-o asemenea Românie în care un oficial să le ceară iertare pentru crasele şi evidentele traume intelectuale la care sistemul i-a supus 12 ani?