Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a organizat Gala Premiilor Academice 2016

· Peste 100 de cadre didactice și studenți, premiați pentru cercetarea științifică, creșterea vizibilității UVVG pe plan național și internațional, promovarea Școlilor Doctorale, activitățile de voluntariat

Aula „Ștefan Cicio Pop” din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” a găzduit vineri 16.12.2016, cea de-a 26-a ediție a Galei Premiilor Academice, organizate de UVVG. La festivitate au participat conducerea Universității de Vest „Vasile Goldiș” – prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele UVVG, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității, Sorin Bașchir, președintele Senatului Universitar, prorectorii, decanii celor șase facultăți, cadre didactice și studenți.
Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat: „Gala Premiilor Academice ale Universității de Vest „Vasile Goldiș” este un moment de sărbătoare pentru întreaga comunitate academică, care are o tradiție de 26 de ani. Anul acesta, au fost premiați cei mai merituoși dascăli și studenţi, care au contribuit la creşterea vizibilităţii Universității pe plan naţional şi internaţional, la dezvoltarea Școlilor Doctorale și la organizarea unor evenimente ştiinţifice internaţionale în Universitate. Nu au fost utați nici cei care au câștigat granturi şi proiecte, prin competiţie naţională şi internaţională, sau au publicat articole în reviste indexate ISI Thomson Web of Knowledge și BDI din străinătate, cărţi și studii publicate în edituri de prestigiu din țară și străinătate, precum și reprezentanții revistelor Universităţii, incluse în noi baze de date internaţionale. A fost premiată și activitatea studențească și de voluntariat, implicarea în activitatea administrativă, dar și activitatea antreprenorială”.
„A intrat în tradiția Universității noastre să organizeze, încă de la înființare, Gala Premiilor Academice, care evaluează activitatea desfășurată, timp de un an, în domeniul cercetării științifice. O Universitate trebuie să respecte toate cele trei componente ale cercetării științifice: cercetare, dezvoltare, inovare. În acest domeniu, au concurat alături de studenții noștri, prin centrele științifice și cadrele didactice, care au fost premiate de Consiliul de Administrație, în urma proiectelor câștigate și articolelor ISI publicate în reviste internaționale de specialitate. Prin Institutul de Științe ale Vieții și proiectele comune cu Universitatea din București și Universitatea Politehnica din București, cercetarea științifică din Universitatea noastră a intrat într-o fază de cercetare aprofundată, a unor teme care ne onorează”, a subliniat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”.
Daniel Albu

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni