Scăderea TVA a avut rezultate bune: AJFP și-a depășit planul de încasări cu aproape 6%

Politicienii care au susținut creșterea TVA, pentru că nu știau cum să mai scoată niște bani din buzunarele românilor primesc încă o veste proastă. La nivelul județului Arad, scăderea TVA de la 24 la 20%, nu a dus la o scădere a veniturilor încasate de Administrația Județeană a Finan­- țelor Publice (AJFP). Conform raportului care este prezentat, astăzi, în ședința Colegiului Pre­- fectural de șeful AJFP, Marius, Drăgănescu, Fiscul arădean și-a depășit, anul trecut, planul de încasări cu aproape 6%, deși TVA a scăzut cu 4%.
„Pentru fiecare lună Agenţia Naţională de Administrare Fiscală stabileşte un program de încasări fiecărui judeţ/regiune în parte, în funcţie de sumele declarate de operatorii economici şi de arieratele aflate în sold.
Mobilizarea eficientă a întregului aparat fiscal a condus la încasări substanţiale în cursul anului 2016. Luând în considerare programul de încasări stabilit de la nivel central/regional, Fiscul arădean a reuşit în această perioadă o depăşire a programului cu 5,78 puncte procentuale.
Specific unei administraţii fiscale moderne, majoritatea contribuabililor îşi plătesc voluntar obligaţiile bugetare dând dovadă de conştiinţă fiscală. Însă, atunci când se înregistrează arierate bugetare recurgem la aplicarea măsurilor de executare silită. În acest sens, cu toate că suntem conştienţi de greutăţile financiare prin care trec mulţi operatori economici, avem obligaţia să întreprindem toate măsurile de executare silită, în vederea recuperării datoriilor înregistrate la bugetul general consolidat al statului”, se arată în raportul întocmit de conducerea AJFP.
Au pus tunurile pe zonele de risc
Reprezentanții instituției au ținut să precizeze că inițial au avut de încasat suma de 1.196.760.000 lei, însă au reușit să încaseze mai mult, sumele plătite de arădeni ridicându-se la 1.265.874.000 lei. Potrivit reprezentanților instituției, acest lucru a fost posibil datorită  îmbunătăţirea disciplinei fiscale, prin creşterea gradului de conformare voluntară la plată a contribuabililor; derulării cu promptitudine şi eficienţă a măsurilor de executare silită și efectuarea unor acțiuni de inspecţie şi control de către Activitatea de Inspecţie Fiscală care au fost orientate către domeniile de mare risc. „Rezultatele pozitive înregistrate la colectarea veniturilor bugetare s-au realizat în condiţiile în care cota standard de TVA a fost redusă de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016. Din aceste motive, plusul de venituri este, în principal, consecinţa nemijlocită a acţiunilor de combatere a evaziunii fiscale şi de aplicare promptă a măsurilor de executare silită. De altfel, evoluţia gradului de conformare pe categorii de contribuabili atestă fără dubii faptul că veniturile suplimentare din 2016 s-au înregistrat în zone recunoscute ca având un potenţial evazionist ridicat. Este de notat intensificarea inspecţiilor fiscale la contribuabili identificaţi cu risc fiscal asociat preţurilor de transfer, selectaţi în baza analizei de risc. Rezultatele acestor controale se cuantifică atât prin stabilirea de sume suplimentare, cât şi prin diminuarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabili, cu consecinţă directă în creşterea nivelului sumelor declarate cu titlu de impozit pe profit. De asemenea, au fost intensificate controalele privind combaterea subdeclarării impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale. Pe cale de consecinţă au fost vizaţi în mod special contribuabilii care prezintă risc fiscal ridicat privind nedeclararea/subdeclararea veniturilor din salarii şi/sau de natură salarială, prin efectuarea de inspecţii fiscale parţiale la contribuabilii selectaţi. Aspectele prezentate mai sus influenţează pozitiv şi nivelul realizărilor la bugetele contribuţiilor de asigurări sociale”, se mai arată în document.
Potrivit raportului, în ceea ce privește încasările la bugetul de stat, s-a realizat o depășire cu 9,34% a programului stabilit; în cazul bugetului asigurărilor sociale de stat, planul a fost depășit cu 3,61%; în cazul bugetului asigurărilor pentru șomaj programul de încasări a fost depășit cu 2,28%; o scădere de 0,39% înregistrându-se doar în cazul bugetului asigurărilor sociale de să­nătate.  „Menţinând linia bugetelor anterioare, şi în anul 2016, ponderea majoritară în totalul încasărilor o reprezintă bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, generând împreună încasări la bugetul general consolidat, comparativ cu programul stabilit, mai mari cu 69.541.000 lei, respectiv cu 7,10%”, se mai arată în raport.