Fiscul arădean a pus tunurile pe rău-platnici

Deși în cursul anului trecut gradul de conformare voluntară a contribuabililor arădeni a crescut, inspectorii Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) care se ocupă de executări silite au avut serios de lucru. Potrivit unui raport care a fost prezentat în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de la începutul acestei săptămâni, în 2016 au fost luate zeci de mii de măsuri de executare silită, ce au dus încasări importante la bugetul de stat.

Astfel, au fost comunicate nu mai puțin de 58.265 de somații, pentru debite de 358.356.000 lei; au fost înființate popriri pe conturi bancare, în 38.950 de cazuri, pentru datorii de 253.196.000 lei; au fost făcute popriri pe venituri la terţi în 10.065 cazuri, pentru debite de 83.114.000 lei; au fost puse sechestre pe bunuri mobile în 97 cazuri, pentru datorii de 7.861.000 lei; în timp ce numărul indisponibilizărilor de bunuri imobile a ajuns la 81, pentru recuperarea unor datorii de 20.246.000 lei. „În totalul sumelor colectate la bugetul general consolidat încasările prin măsuri susţinute de executare silită au depăşit 12%”, se arată în raportul semnat de Marius Drăgănescu, șeful AJFP Arad.

 

Prejudicii de sute de milioane descoperite

Activitatea de Inspecţie Fiscală a avut, de asemenea, un an plin. „Numărul acţiunilor realizate în anul 2016 a fost de 1.258, fiind cuprinse aici inspecţii fiscale generale, inspecţii fiscale parţiale, controale inopinate, controale încrucişate, ş.a., scopul acestora fiind depistarea, limitarea, prevenirea şi ţinerea sub control a fenomenelor de evaziune şi fraudă fiscală. Inspecţiile fiscale efectuate au urmărit verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea după caz a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor privind obligaţiile de plată, precum şi a accesoriilor aferente acestora”, mai susțin reprezentanții AJFP.

În urma inspecțiilor fiscale, de la persoanele juridice au fos atrase suplimentar la bugetul de stat sume ce totalizează 219.767.000 de lei, iar de la persoane fizice, 8.675.000 lei. „Cumulat, pe cele două categorii de contribuabili, persoane juridice şi persoane fizice, valoarea totală a constatărilor, urmare inspecţiilor fiscale realizate, se ridică la 229.342.000  lei, sumă ce reprezintă obligaţii principale, accesorii, TVA fără drept de rambursare, amenzi şi confiscări”, mai susțin autorii raportului.

 

Mai puține firme fantomă, mai mulți contribuabili corecți

După cum spuneam la început, în cursul anului trecut a crescut gradul de conformare voluntară, de la 96,35%  în anul 2015 la 96,50% în 2016.

„În vederea creşterii gradului de conformare voluntară, au fost întreprinse o serie de măsuri, precum informarea permanentă a contribuabililor utilizând toate mijloacele de comunicare existente, respectiv asistenţă contribuabili, pagină web, mass-media, etc., cu privire la modificările legislative în domeniul fiscalităţii precum şi actele normative emise în sprijinul operatorilor economici; extinderea numărului de declaraţii fiscale ce pot fi depuse utilizând serviciul de depunere electronică, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional; perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici care acordă asistenţă contribuabililor pe linia cunoaşterii legislaţiei fiscale, a declaraţiilor fiscale şi programelor informatice; înregistrarea permanentă a contribuabililor, persoane fizice sau juridice, ce doresc să utilizeze sistemul on-line”, mai susțin reprezentanții AJFP.

Mai trebuie spus că potrivit inspectorilor arădeni, creşterea conformării voluntare din zonele cu categorii de contribuabili recunoscute pentru comportamentul fiscal de tip evazionist se datorează reducerii drastice a lanţurilor de firme de tip „fantomă”.