Social-democraţii cred că învăţământul dual va da tinerilor mai multe şanse de angajare

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege, care are drept scop reglementarea învăţământului dual, prin aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei naţionale. Proiectul urmează să fie dezbătut în Senat, în calitate de Cameră decizională.
„În viziunea PSD, idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi asumarea unui sistem solid de valori. Prin ordonanţa emisă de Guvernul Grindeanu a fost introdusă posibilitatea de organizare a învăţământului profesional în sistem dual, concept ce oferă mai multe șanse de inserție pe piața muncii pentru absolvenți. În prealabil, la nivel naţional, a fost demarat un amplu proces de consultare a partenerilor sociali iar concluziile consultărilor au evidenţiat necesitatea instituirii programelor de formare adaptate aceastei forme de invăţământ. Astfel, viitorii absolvenți vor avea reale oportunități de integrare pe piața muncii, într-o corelație cu cererea și oferta de pe piața europeană, în contextul globalizării, dar și a nevoii acute de formare a unei resurse umane naționale competitive. Fără îndoială, este necesară îmbunătățirea reacțiilor sistemului de educație și formare profesională la realitatea economică și socială din România. PSD, concretizează astfel o nouă promisiune din Programul de Guvernare, încercând să îndrepte una dintre inechităţile sistemului educaţional românesc”, apreciază senatorul Mihai Fifor, preşedintele Consiliului Naţional al PSD.
,,Iniţiativa în sine, pe care am reuşit să o promovăm şi să o impunem la vot, vine în întâm­pinarea nevoii elevilor care aleg o orientare profesională tehnică de a avea perspective de angajare clare, precum şi necesităţii angajatorilor care solicită forţă de muncă calificată şi mai ales adaptată la condiţiile reale din piaţa muncii. Practic, proiectul de lege reglementează cadrul prin care învăţământul dual poate fi organizat la iniţiativa companiilor interesate, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică. Prin această inițiativă le­gislativă, dublată într-o anume măsură și de facilități fiscale, se deschide calea implicării operatorilor economici în procesul de desfășurare a învățământului tehnic și profesional, în toate etapele sale. Măsura este cu atât mai oportună la nivelul Aradului şi a condiţiilor specifice, ştiut fiind faptul că pe plan local există o tradiţie incontestabilă a învăţământului tehnic de calitate şi mai ales cadre didactice extrem de bine pregătite pentru a susţine transmiterea noţiunilor teroretice.
Îmbunătăţirea sistemului de învăţământ a fost şi rămâne o prioritate a social-democraţilor, întrucât o educaţie modernă, efi­- cientă şi armonizată cu cerinţele pieţei muncii reprezintă baza unei societăţi şi a unei economii sănătoase”, afirmă deputatul PSD Adrian Todor, membru al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor.
(G.C.)

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni