Mihai Fifor: „Anul 2017, punct de cotitură în revigorarea învățământului profesional”

Senatorul PSD de Arad, Mihai Fifor a susţinut în şedinţa Sena­tului  de ieri, o declaraţie politică. Printre altele, parlamentarul
so­cial-democrat a punctat: ,,În România forța de muncă calificată ieșind din școlile de profil a fost, în ultimi ani, în scădere. O primă cauză o reprezintă problemele existente în designul și implementarea siste­mului de învățământ pro- fe­sional din România. O a doua cauză a tendințelor ne­gative de pe piața forței de muncă o reprezintă migrația muncitorilor calificați către alte țări europene.
Această situație generează probleme deosebite în segmentul forței de muncă din România, firmelor care operează în domeniul producției și au nevoie de  angajați cu calificare specifică.
Apetitul tinerilor pentru învățământul tehnologic și profesional este scăzut, dar șomajul în rândul acestui segment de populație este destul de ridicat, cu o rată de 21,7% în anul 2016. Unul din cinci tineri sub 25 de ani este șomer. Unul din cinci tineri între 15 și 29 de ani nici nu învață, nici nu lucrează. Situația devine și mai problematică în momentul în care observăm faptul că, în România, față de alte țări membre UE, lipsa unui loc de muncă este direct corelat cu riscul de sărăcie”.
La acest moment organizarea învățământului dual este la faza în care inspectoratele școlare trebuie să stabilească unitățile de învățământ de stat în care se organizează acest tip de învăță­mânt, cu consultarea autorităților administrației publice locale, a Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social, având în vedere tendințele de dezvoltare socială și economică precizate în documentele strategice regio­nale, județene și locale privind învățământul profesional și tehnic, precum și solicitările operatorilor economici interesați în formarea profesională prin învățământ dual. Senatorul Fifor a adăugat: ,,La nivelul județului Arad, ce­rerea pentru acest tip de forță de muncă este foarte mare. Firmele de profil caută asiduu forță de muncă școlarizată în unitățile de învățământ ­teh­nologic și își exprimă do­rința de implicare într-un astfel de parteneriat.
Recent, am participat la o dezbatere organizată de liceul tehnologic cu profil forestier din municipiul Arad, liceu aflat în prag de desființare dacă se materializează propunerea Inspectoratului Școlar Județean Arad. Operatorii economici din industria lemnului sunt blocați din cauza lipsei forței de muncă calificată la nivel de studii medii. Eliminarea liceului forestier, care este continuatorul tradiției prelucrării lemnului, într-un oraș cu tra­diție în fabricarea lemnului, este o dovadă clară de indife­rență față de nevoile comunității.
În pragul transformării complete a învățământului profesional, a adaptării sale la cerințele clare ale pieței forței de muncă, a implicării 100% a operatorilor economici în toa­te etapele învățământului dual, Inspectoratul Școlar Județean Arad propune desființarea a trei licee tehnolo­gice! Punctele forte ale Ara­dului trebuie dezvoltate și recuperate, nu eli­minate, rând pe rând, așa cum se întâmplă de ani de zile!  Este de datoria noastră, a parlamenta­rilor, să cunoaștem necesitățile comunităților pe care le re­prezentăm la acest capitol pentru a putea pregăti amendamentele la legea învățământului dual, lege care va intra în dezbateri, în Senat, săptămâna viitoare.
În calitate de senator de Arad, împreună cu colegii parlamentari vom pregăti întâlniri cu fiecare operator economic din Arad pentru a face o evaluare a necesarului de forță de muncă pentru următorii cinci ani. Rezultatele acestei evaluări le vom face cunoscute Inspectoratului Școlar Județean și municipalității arădene pentru ca aceștia să dispună conform necesităților actuale ale actorilor din mediul economic, angajatori și viitori angajați, și nu conform unor interese necorelate cu aceste nevoi. Consider că trebuie reechilibrat raportul dintre piața muncii, școli, elevi, părinți și administrația publică locală, cu toții decienți”.
(G.C.)

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni