Pelerini din Brad la mănăstirile arădene

Pelerini din orașul Brad s-au rugat în mănăstirile arădene Hodoș-Bodrog și Arad-Gai, vetre de spiritualitate și de tradiție ortodoxă. Creștinii din Brad au venit în pelerinaj la locurile legate de istoria ortodoxiei bănățene, de evenimentele vieții Bisericii arădene. Această tradiție veche de veacuri, pe care fiecare pelerinaj dorește să o continue și confirme, are la temei dorința de a vedea, de a atinge și de a face rugăciune în aceste locuri binecuvântate de  credință. Aici, pe urmele nenumăraților pelerini care ne-au precedat de-a lungul secolelor, noi suntem provocați să apreciem mai mult darul credinței noastre și să creștem în acea comuniune ce trece dincolo de limitele geografice și cultură.

Arhim. Teofan Mada, vicar eparhial

 

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni