Carte românească veche în colecțiile Bibliotecii arădene

Secţia Colecţii Speciale a Bi­bliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad vă propune o nouă expoziţie de carte: Carte românească veche. Expoziția este deschisă publicului în perioada 28 martie – 9 aprilie, la sala „Clio” a Complexului Muzeal Arad.
Volumele adunate de-a lungul timpului în colecţiile Biblio­tecii Judeţene Arad și care se vor regăsi în prezentare, constituie mărturii pentru istoria tiparului românesc.
Din sec. al XVII-lea provin Molitvenic (1689) şi Chiriacodromion (1699), ambele tipărite la Bălgrad (Alba Iulia de azi). Reprezentative pentru sec. al XVIII-lea sunt tipăriturile blăjene Arhieraticon (1777), Polustav (1793) şi monumentala Biblie a lui Samuil Micu (1795). De remarcat sunt și cărțile religioase provenite de la Sibiu: Liturghier (1798), de la Râmnic: Liturghier (1759), Minei (1778) şi de la Bucureşti: Molitvenic (1722), Chiriacodromion (1732), Antologhion (1736), Evanghelie (1742).
Textele româneşti tipărite în sec. al XIX-lea sunt atât religioase: Liturghier (Sibiu, 1807), Chiriacodromion (Mănăstirea Neamţ, 1811), Ceaslov (Sibiu, 1805), cât şi laice: Lexiconul de la Buda (1825), Dimitrie Ţichindeal, Fabule (Buda, 1814), Legiuirea lui Cara-gea (Bucureşti, 1818), Gheografia sau scrierea pământului (Buda, 1814-1815), Petru Maior, Istoria pentru înce­putul românilor în Dachia (Buda, 1812). Curatorul expoziţiei este bibliotecara
Adriana Czibula.
(A.C.)

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni