Lansarea unei cărţi de electrotehnică la Liceul „Caius Iacob“ Arad

În contextul în care în ultima vreme  s-a observat că editurile publică îndeosebi cărţi de beletristică, în detrimentul cărţilor din domeniul ştiinţei, bunăoară, este cu atât mai salutară iniţiativa Liceului Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob“ Arad de a lansa o carte cu tematică din fizică.
Este vorba de lansarea cărţii „Probleme de electrotehnică în curent continuu“ de Alexandru Lăscoiu-Martin, care va avea loc joi, 6 aprilie 2017 la Sala Multimedia a liceului.
„Cartea domnului profesor ing. Lăscoiu-Martin este bine­venită în peisajul cărţilor cu aplicaţii practice ale fizicii în tehnică, pentru că propune rezolvarea elaborată şi meticuloasă a unor probleme practice în curentul continuu. Domnul profesor rezolvă, într-o manieră metodico-ştiinţifică, şi propune probleme în curent continuuu pe mai multe paliere: 1). Circuit electric de curent continuu neramificat; 2). Circuit ramificat de curent continuu alimentat de la o singură sursă de energie; 3). Circuit ramificat de curent continuu cu mai multe surse de energie conectate în ramuri diferite.
Fiecare parte are probleme rezolvate, probleme propuse şi răspunsuri la problemele propuse“ spune, printre altele, în prefaţa cărţii, dr. Ing. Loghin Gaga.
De menţionat că la sfârşitul fiecăruia dintre cele trei capitole ale cărţii se pun întrebări retorice, cu răspunsuri elaborate grupate sub titlul de „Discuţii suplimentare“, în care sunt explicate multe aspecte extrase din aceste probleme.
Trebuie să specificăm că lucrarea „Probleme de electro­teh­nică în curent continuu“ sem­- nată de Alexandru Lăscoiu-Martin  se adre­sează atât elevilor de liceu pasionaţi de fizică, cât şi profesorilor de specialitate precum şi tuturor celor pasionaţi de problemele de fizică.
Cartea a fost verificată de către ing. Mircea Irhaşiu, Refe­rent ştiinţific fiind prof. univ. dr. ing. Teodor Leuca.
Desenele şi tehnoredactarea sunt semnate de Alexandru Lăscoiu-Martin, autorul cărţii.
Consilier editorial şi prefaţa cărţii sunt realizate de Loghin Gaga.
Cartea a apărut la Editura „Viaţa arădeană“, Arad-2017 (director Sabin Bodea), în condiţii grafice excelente.
Iată, deci, că liceul care poartă numele ilustrului matematician şi savant-academician cu contribuţii importante în studiul mecanicii fluidelor – l-am numit pe Caius Iacob – îşi res­pectă cu sfinţenie menirea, aceea de a promova ştiinţa în rândurile elevilor şi a tuturor celor pasio­naţi de fizică.
Felicitări Liceului „Caius Iacob“!