APIA a dat startul plăților pentru motorina folosită în agricultură

Agricultorii arădeni care au cerut subvenții pentru motorina folosită în agricultură vor primi bani de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în această perioadă.
APIA informează că din 11 aprilie a început să efectueze plățile pentru cantitatea de moto­rină utilizată în agricultură pentru trimestrul IV 2016, în sumă totală de 78.151.029 de lei, urmând ca cei 8.836 beneficiarii să își pri­mească banii în cont până la sfărșitul săptămânii.
„De asemenea, anunțăm po­tenţialii beneficiari că, până la data de 02.05.2017 inclusiv, se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 ianuarie – 31 martie 2017. Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru anul 2017 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achi­ziţionate şi utilizate în tri­mestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR  1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control,  precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură”, susține Alexandru Borcea, consilier juridic superior al APIA Arad.
În perioada 2017 – 2020, dife­renţa dintre rata accizei standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII “Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015, cu completările ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2) – (4) din acelaşi act normativ, şi rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare. Valoarea accizei pntru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru.
Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. Informații privind documentația necesară pentru depunerea cererilor pot fi solicitate la APIA.