Nereguli pe bandă rulantă la instituțiile arădene verificate de Camera de Conturi

La fel cum a procedat anii trecuți, Curtea de Conturi a României a dat publicității rezultatele controalelor efectuate cu un an înainte. Este vorba despre verificările aferente anului 2015, care au fost făcute în 2016.
În ceea ce privește situația de la Arad, trebuie spus că structura locală a Curții de Conturi, Camera de Conturi Arad a făcut 39 de controale, descoperind o serie de nereguli la entitățile verificate. Astfel, la Di­recția Județeană de Tineret și Sport s-au descoperit deficiențe privind modul de administrare și evidențiere a bunurilor apar­ținând domeniului public și privat al statului. Potrivit echipei Camerei de Conturi care a efectuat controlul, nu s-au înregistrat în evidența contabilă bunuri apar­ținând domeniului public și privat al statului; nu au fost înregistrate în evidența contabilă sau au fost înregistrate eronat o serie de active; iar anumite cheltuieli cu amortizarea au fost determinate și înregistrate eronat. De asemenea, cei de la        Camera de Conturi au descoperit că „inventarierea și reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale s-a efectuat necorespunzător, nefiind respectate în totalitate dispozițiile legale specifice și nu s-a asigurat integritatea tuturor bunurilor patrimoniale”, iar „evidența analitică și tehnic-operativă a fost organizată și condusă necorespunzător”. În plus, de parcă toate acestea nu ar fi fost îndeajuns, nu a fost calculată, înregistrată și virată la bugetul de stat cota de 50% din veniturile din chirii, precum și alte sume cuvenite care ar fi trebuit să ajungă în visteria statului.
Tranzacții reflectate eronat
Nici Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice nu a scăpat de lupa Camerei de Conturi, care au descoperit și aici mai multe încălcări ale prevederilor legale. Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Curții de Conturi, „nu au fost fundamen­te veniturile proprii”, iar tranzacțiile     referitoare la închiderea exercițiului financiar au fost reflectate în mod eronat sau nu au fost înregistrate în contabilitate. De asemenea, angajații Curții de Conturi mai vorbesc despre necuprinderea, în cadrul operațiunii de inventariere, a tuturor bunurilor patrimoniale; deficiențe ce constau în neidentificarea funcțiilor sensibile la nivelul unității, neidentificarea riscurilor și neelaborarea de proceduri și neefectuarea reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor, a echipamentelor tehnologice, mobilier, aparatură birotică și a terenurilor aflate în patrimoniul institu-ției.
În ceea ce privește Serviciul Județean de Ambulanță, potrivit raportului, „nu au fost înregistrate sau au fost înregistrate eronat în evidența contabilă, bunurile apar­ținând domeniului public și privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale”, autorii acestuia mai vorbind și despre neimplementarea și nedezvoltarea sistemului de control intern-managerial, în conformitate cu prevederile legale și abateri de la legalitate și regularitate în exercitarea activității de audit public intern.