Diverse unități administrativ- teritoriale din județ au păgubit statul cu peste 21 de milioane de lei

După cum vă informam în numărul de ieri al ziarului nostru, Curtea de Conturi a dat publicității raportul cu privire la controalele făcute în 2016, cu privire la activitățile desfășurate în 2015. Dacă ieri vă prezentam rezultatele controalelor efectuate la diverse instituții deconcentrate, astăzi a venit rândul unităților administrativ-teritoriale din județ.
Conform site-ului Curții de Conturi, anul trecut au fost desfășurate 31 de acțiuni de control, dintre care 28 de acțiuni de audit financiar, două acțiuni de control și o acțiune de audit al performanței. „De remarcat este faptul că acțiunile de audit financiar, în toate cazurile, au fost finalizate cu exprimarea unor opinii contrare de către auditorii publici externi, ceea ce a determinat să nu fie emise certificate de conformitate pen­- tru entitățile auditate. În ve­derea valorificării constată­rilor înscrise în actele de control-audit a fost emis un număr de 22 decizii, din care 21 decizii în cadrul acțiunilor de audit financiar și o decizie cu ocazia valorificării acțiunilor de control. Deciziile men­ționate mai sus au cuprins un număr de 343 măsuri pentru urmărirea și încasarea veniturilor bugetului local, stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea lor, precum și măsuri pentru înlăturarea abaterilor cu caracter financiar – contabil constatate”, susțin reprezentanții Curții de Conturi.
63 de entități controlate
Mai trebuie spus că dintre cele 324 entități de pe raza județului care intră în sfera de control a Camerei de Conturi Arad, anul trecut au fost verificate 63, printre acestea aflându-se  Consiliul Județean Arad, Municipiul Arad, trei orașe, 23 comune, 33 instituții publice care au calitatea de ordonatori terțiari de credite și două societăți comerciale de interes local.
„Misiunile de audit financiar efectuate la ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au evidențiat frecvente și semnificative cazuri de nerespectare a reglementărilor legale în domeniul finanțelor publice locale, fiind constatate abateri care au condus la neatragerea veniturilor cuvenite bugetelor locale, producerea unor prejudicii în dauna resurselor publice locale, ori s-au repercutat negativ asupra calității gestiunii economico – financiare a entităților auditate”, se arată în raportul sinteză realizat în urma finalizării controalelor.
După ce s-a tras linie, a rezultat că entitățile verificate ar fi trebuit să atragă venituri suplimentare de 1.596.000 lei, că au fost produse prejudicii în valoare de 11.290.000 lei, iar valoarea abaterilor financiar contabile s-a ridicat la 8.554.000 lei, astfel încât per total au fost constatate pagube în valoare de 21.440.000 lei. „În urma derulării misiunilor de audit/control au rezultat abateri cu caracter financiar care au contribuit la neatragerea unor venituri cuvenite bugetelor locale, veniturile su­- plimentare constatate ca urmare verificărilor, peste nivelul celor declarate de către contribuabili sau peste nivelul acestor venituri evidențiat în contabilitate de către entitățile verificate însumând 1.596.000 lei. Din totalul veniturilor suplimentare suma de 1.162.000 lei reprezintă impozite și taxe locale precum și alte venituri suplimentare nefiscale, iar suma de 434.000 lei constituie accesorii (majorări și penalități de întârziere) stabilite pentru neplata veniturilor bugetare în condițiile și la termenele prevăzute de lege.
Referindu-ne la gradul de încasare a sumelor cu titlu de venituri suplimentare se constată că au fost atrase, în mod operativ, la bugetele locale venituri suplimentare în valoare de 424.000  lei, reprezentând un procent de 27 % din totalul veniturilor suplimentare estimate. O altă categorie importantă de abateri financiare sunt cele care au generat prejudicii, acestea fiind cuantificate la nivelul sumei de 11.290.000 lei, din care suma de 9.539.000 lei reprezintă prejudicii, față de care au fost determinate foloase nereali­zate în cuantum de 1.751.000 lei, în concordanță cu preve­derile legale în vigoare”, sus­țin reprezentanții Curții de Con­- turi.
De menționat că datorită ac­țiunilor desfășurate, au fost recuperate prejudicii  de 355.000 lei, reprezentând o pondere de 3%, din totalul prejudiciilor.
„Deosebit de cele două ca­tegorii de abateri, care au condus, fie la neatragerea unor venituri cuvenite bugetelor locale, fie la cauzarea unor prejudicii în resursele financiare ale bugetelor locale, acțiunile de audit financiar des­- fășurate au reliefat și alte abateri cu caracter financiar – contabil care au afectat în mod nefavorabil calitatea gestiunii economico – financiare și au denaturat negativ și performanța financiară a entităților verificate, o parte dintre acestea fiind cuantificate, cu ajutorul etalonului valoric, la un nivel de 8.554.000 lei. Abate­rile de această natură s-au referit la nereflectarea sau reflectarea eronată în contabilitate a unor elemente patri­- moniale aparținând domeniilor public sau privat ale unităților administrativ–teri­to­ri­- a­le verificate”, se mai arată în raportul sinteză.