Acțiune de amploare în Peștera Câmpenească

Un număr de 27 de membri ai Echipelor Judeţene Salvaspeo din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Arad și al Serviciului Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor, 2 medici de urgență, cât și alți speologi din județele Arad, Bihor și Timiș au participat pe 22 aprilie, în arealul loca­lității Izbuc, județul Bihor, la un exercițiu regional de salvare speologică.
Acțiunea a constat în simularea unui accident și evacuarea unei persoane din Peştera Câmpenească, una din cele mai spectaculose peșteri din România, la intrarea căreia se află o cascadă subterană de peste 40 metri.
Evacuarea din subteran a fost efectuată pe o serie de pasaje verticale, care însumate depășesc 100 de metri diferență de nivel, traversarea tărgii pe o toroliană deasupra unui puț cu un diametru de circa 20 metri și o cascadă de peste 40 metri, dar și de pe o galerie cu pasaje foarte înguste în care abia încăpea targa. Luând în calcul complexitatea peșterii și dificultățile întâmpinate de salvatori la evacuarea victimei din subteran, acțiunea este considerată o reușită.
Această acțiune face parte dintr-un program de pregătire periodică a echipelor de salvare speologică din România, fiind organizată cu scopul omogenizării și creșterii gradului de operativitate al echipelor de salvare spelogică.Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad este organizat şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Arad ca serviciu public de interes judeţean.