Glad Varga: „Familia trebuie să rămână tradiţională”

Deputatul Glad Varga salută faptul că o propunere legislativă privind reviziurea Constituţiei a fost votată de Camera Deputaţilor. Astfel, dacă propunerea va fi adoptată şi de Senat, va putea fi organizat un referendum pe această temă. „Mă bucur că pentru această inițiativă ce­tățenească s-a semnat un protocol între PNL şi Coaliţia pentru Familie.
Acest pact s-a materializat astăzi (ieri- n.n.) prin votul de­putaților. Această iniţiativă cetăţenească a adunat trei milioane de voturi, iar rolul clasei politice este să pună în aplicare voinţa cetăţenilor. Mă bucur că proiectul a trecut de Cameră, aştept aceeaşi maturitate civică şi din partea senatorilor”, a precizat Glad Varga.
Parlamentarul arădean a de­finit familia, ca pilon existenţial: „De-a lungul timpului, familia a însemnat totul, a fost rezervorul uman al istoriei, primul nucleu al civilizaţiei, a însemnat stabilitate şi speranţă pentru viitor. Familia nu nu­mai că asigură stabilitatea şi dezvoltarea umană, dar joacă un rol important şi în motivarea individului, în realizările şi împlinirile sale. Într-o lume în schimbare, nu tot ceea ce e nou, inedit, trebuie perceput ca fiind şi bun. Familia trebuie să rămână tradiţională”, a precizat Glad Varga.
„Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”, este pro­punerea de revizuire. În prezent, Constituţia prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi.
În fiecare Cameră, iniţiativa de revizuire a Constituţiei se vo­tează cu o majoritate de două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, iar dacă textele celor două camere sunt divergente se votează cu trei pătrimi în plenul reunit. Proiectul de lege a trecut de Camera Deputaţilor cu 232 voturi „pentru”, 22 împotrivă, 13 abţineri.     (G.C.)

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni