Adrian Todor: ,,Forţa societăţii româneşti rezidă în valorile ei fundamentale”

Deputatul PSD Adrian Todor crede în valorile familiei tradi­ţionale, în elementele de spiritualitate românească şi morală creştină ce ne definesc ca popor. Tocmai de aceea, deputatul ară­dean şi-a dat  votul cu mâna pe inimă pentru revizuirea Constituţiei, prin modificarea articolului 48 din legea fundamentală, care definește familia.
„Dumnezeu m-a binecuvântat şi de 20 ani trăiesc o frumoasă poveste de iubire ală­turi de soţia mea. Sunt un om credincios şi am fost educat în spiritul valorilor fundamentale româneşti, sunt sta- ­tornic unor percepte morale şi evident mă plec în faţa voinţei cetăţenilor ţării. Respect şi susţin iniţiativa a peste trei milioane de români cu drept de vot care s-au pronunţat pentru înlocuirea în articolului 48 din Constituţia României a termenului «soţi» cu sintag-ma «bărbat şi femeie».
Cred cu tărie că într-un stat de drept, ca formă de organizare democratică, existenţa normelor sociale este un obiectiv vital, ca bază pentru adoptarea unor reglementări legale.
Sunt absolut convins că o serie de considerente de na­tură istorică, culturală şi mo­rală specifice societăţii ro­­- mâneşti, impun necesitatea confirmării acestei instituţii ca o uniune liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, întemeiată pe egalitatea de drep­- turi şi obligaţii şi având ca scop esenţial întemeierea unei fa­milii. Fără niciun echivoc, cea mai bună modalitate prin care Statul poate tutela drepturile universale ale persoanei umane, demnitatea și integritatea sa, este de a apăra drepturile familiei”, afirmă depu­- tatul PSD Adrian Todor.
(G.C.)

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni