Poveste cu final așteptat: Curtea de Apel Timișoara a stabilit că CLM a procedat corect când a decis că Văcean trebuie să plece

Curtea de Apel Timișoara a pus punct, la sfârșitul acestei săptămâni, unei povești în care scandalurile s-au ținut lanț, ce a durat mai mulți ani și care l-au avut ca erou principal pe Alin Văcean, fostul director al Filarmonicii. În urma unor certuri pe care acesta le-a avut cu sindicaliștii, cu colegii, cu diverși colaboratori, în urma unor mesaje nepotrivite pe care le-a transmis presei, autoritățile locale au decis în cele din urmă să intervină, având în vedere că până și primarul Gheorghe Falcă a ajuns să se sature de ceea ce se întâmplă la Filarmonică, deși la un moment dat era considerat a fi unul dintre susținătorii lui Văcean. Astfel, Consiliul Local Municipal a adoptat în cele din urmă două hotărâri care stabilesc că mandatul controversatului Alin Văcean a încetat. Astfel, în hotărârea cu nr. 189/31.05.2016 se arăta că: „se aprobă încetarea contractului de management nr. 62546 din 01.10.2014, încheiat cu domnul dr. Alin Corneliu VĂCEAN, ca urmare a constatării intervenirii cauzei de încetare prevăzută de lege şi de contractul de management, şi anume, prejudicierea imaginii şi prestigiului Filarmonicii de Stat Arad şi autorităţilor publice localeˮ. În continuare se menționa că până la organizarea unui concurs, instituția va fi condusă de directorul adjunct Doru Orban, care devenea astfel manager interimar, în locul lui Văcean.

În cea de-a doua hotărâre, cea cu numărul 210/22.06.2016, care consființește despărțirea de Văcean se menționează că: „se completează art. 1 al Hotărârii nr. 189/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad şi va avea următorul conţinut: «Se aprobă încetarea contractului de management nr. 62546 din 01.10.2014, încheiat cu domnul dr. Alin Corneliu Văcean, ca urmare a constatării intervenirii cauzei de încetare prevăzută de lege şi de contractul de management, şi anume, prejudicierea imaginii şi prestigiului Filarmonicii de Stat Arad şi autorităţilor publice locale, cu motivaţia cuprinsă în expunerea de motive înregistrată cu nr. 36.905 din 26.05.2016 cu anexele care fac parte din expunere şi raportul Centrului Municipal de Cultură Arad, nr. 3048 din 26.05.2016, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 36.906 din 26.05.2016, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” În plus, în hotărârea cu pricina se menționează că „se respinge ca neîntemeiată şi nefondată plângerea prealabilă formulată de domnul dr. Alin Corneliu Văcean, managerul Filarmonicii de Stat Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Aradˮ, astfel încât soarta acestuia părea pecetluită.

Curtea de Apel dă dreptate celor care i s-au opus lui Văcean

Nemulțumit însă de situația în care a fost pus, Văcean atacă în contencios cele două hotărâri de consiliu, dând în judecată atât CLM, câtși pe Doru Orban, succesorul său, dar și Filarmonica. În primă instanță, pe 15 septembrie 2016, Tribunalul Arad îi dă parțial dreptate. „Admite în parte acţiunea în contencios administrativ exercitată de reclamantul Văcean Alin Corneliu în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al municipiului Arad, Orban Doru şi Filarmonica de Stat Arad şi în consecinţă: Anulează Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr. 189/31.05.2016 şi Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr. 210/22.06.2016. Respinge excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâţilor Orban Doru şi Filarmonica de Stat Arad invocată de aceşti pârâţi. Respinge cererea de suspendare a executării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Arad nr. 189/31.05.2016 şi a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Arad nr. 210/22.06.2016. Obligă pârâta Consiliul Local al municipiului Arad la plata către reclamant a sumei de 2800 lei, cheltuieli de judecată parţialeˮ, se arată în soluția pe scurt publicată pe site-ul Tribunalului. Gurile rele spun însă că reprezentanții autorităților locale nu au făcut chiar toate demersurile pentru a câștiga, astfel încât completul de la Arad nu a putut decât să dea soluția pe care a dat-o.

Sindicatul intervine și contribuie la câștigarea procesului

La recurs, Sindicatul Artiștilor Interpreți din cadrul Filarmonicii Arad (SAIFA), condus de Mihai Dogaru, a făcut o cerere de intervenție accesorie, care a fost admisă,  iar Curtea de Apel Timișoara a dat câștig de cauză CLM, lui Orban, Filarmonicii și sindicaliștilor. „Admite recursurile principale formulate de pârâţii Consiliul Local al Municipiului Arad, Filarmonica de Stat Arad şi Orban Doru împotriva sentinţei civile nr. 2406 din 15.09.2016 pronunţată de Tribunalul Arad în dosar nr. 2991/108/2016 în contradictoriu cu reclamantul Văcean Alin Corneliu. Admite cererea de intervenţie accesorie formulată de Sindicatul Artiştilor Interpreţi din Filarmonica Arad în favoarea recurenţilor pârâţi. Respinge recursul incident formulat de reclamantul Văcean Alin Corneliu împotriva aceleiaşi sentinţe în contradictoriu cu pârâţii-intimaţi. Casează sentinţa recurată, în sensul că: Respinge acţiunea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâţii, ca nefondată. Obligă pe recurentul-reclamant Văcean Alin Corneliu la cheltuieli de judecată către recurentul-pârât Orban Doru în sumă de 2000 lei. Definitivăˮ, se arată pe portalul Curții de Apel Timișoara.

După cum era de așteptat, având în vedere natura relațiilor pe care le-au avut că Alin Văcean, reprezentanții SAIFA salută soluția pronunțată de Curtea de Apel Timișoara. Mihai Dogaru, liderul sindicatului, ne-a declarat că SAIFA a intervenit în proces pentru că a început să se observe că lucrurile treneaz, având în vedere că autoritățile locale nu au invocat în fața instanței faptul că mandatul lui Văcean trebuia să înceteze și ca urmare a faptului că la evaluare a luat o notă mai mică decât nota minimă prevăzută în contractul de management. „Instanța a avut o misiune grea și ciudată. Dacă ar fi acceptat soluția primei instanțe, ar fi însemnat că domnul Văcean ar fi putut să devină din nou manager, în ciuda notei de la evaluare, având în vedere că în întâmpinarea depusă de Primărie nu s-a pus problema evaluării. Am intrat astfel ca intervenienți în proces, am prezentat situația așa cum este ea după acordarea acelei note și am scos în evidență inutilitatea demersului pe care l-a făcut în instanță domnul Văcean, având în vedere că a rămas cu o notă mică și după contestație, iar nota finală nu a mai fost contestată în instanțăˮ, afirmă Dogaru. În încheiere, acesta susține că acum speră ca lucrurile să intre pe făgașul normal, iar autoritățile locale să organizeze concursul pentru desemnarea managerului. „Ne bucurăm că cea de-a doua instanță a dat un verdict logic și real. Sperăm ca lucrurile să înceapă să reintre pe un făgaș normalˮ, a mai spus Dogaru.