Concurenţă acerbă pentru gradaţiile de merit

În perioada 8-12 mai s-au depus la Registratura Inspectora­tului Școlar Județean Arad un număr de 268 de dosare ale candidaților care participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit.
Din cele 268 de dosare, 21 de dosare au fost depuse de către cadre didactice auxiliare (contabil, administrator financiar, administrator patrimoniu, secretar, laborant, informatician, bibliotecar).
Cea mai mare concurență, la cadrele didactice se constată la disciplinele tehnologii- 13 candidați pe cinci locuri, maiștri instructori- trei candidați pe un loc, profesori în Cluburile copiilor- 5 candidați pe 2 locuri, Limba română- 22 candidați pe 11 locuri, Religie- 8 candidați pe 4 locuri. La celelalte discipline concurența este de sub 2 candidați pe un loc, exemplu învățători, 48 candidați pe 30 locuri, educatoare, 38 candidați pe 27 locuri, istorie-8 candidați pe 5 locuri, învățământ special- 14 candidați pe 9 locuri.
Există și discipline la care numărul de candidați este același ca și numărul de locuri, Chimie, Fizică, Geografie precum și discipline la care numărul de candidați este mai mic decât numărul de locuri aprobate, exemplu: Informatică.
În cazul concurenților – cadre didactice auxiliare cea mai mare concureță este la secretar 10 candidați pe 2 locuri, restul candidatilor sunt maxim 2 sau sub 2 pe un loc.
„În perioada următoare, conform legislației specifice, într-o primă etapă, dosarele vor fi verificate și evaluate de către membrii Consiliului consultativ al fiecărei discipline și de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, urmând ca în perioada 29 mai -21 iunie,  Comisia județeană de evaluare a dosarelor candidaților care participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit, sesiunea 2017 să verifice și să acorde punctajele finale. Afi­şarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar se va realiza în 27 iunie 2017”, ne-a declarat prof. dr. Ovidiu Florin Toderici, președinte al Comisiei județene pentru acordarea gradaţiei de merit.