ULAL Arad aduce câteva lămuriri

La nivelul unor asociații de proprietari există încă nedumeriri legate de statutul și actualizarea cărților de imobil. De aceea, ne-am adresat la Uniunea Locala a Asociațiilor Locative Arad, pentru a afla de la prima sursă despre acest subiect. Astfel ULAL  informează asociațiile de proprietari cu privire la întocmirea, revizuirea și actualizarea cărților de imobil  în temeiul articolului 108 din Constituția României, republicată, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea prevederilor legale privind actualizarea cărții de imobil duce la sancționarea asociațiilor de proprie­- tari.
,,Responsabilii cărții de imobil, desemnați în condițiile legii, au responsabilitatea de a solicita persoanelor care locuiesc în imobil prezentarea actelor de identitate, în termen de 15 zile de la sosire, în vederea înscrierii datelor în cartea de imobil.
De asemenea ei trebuie să păstreze, să actualizeze și să utilizeze datele din cartea de imobil cu respectarea dispozițiilor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. Totodată cartea de imobil se prezintă spre verificare numai polițiștilor și lucrătorilor de la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor; să păstreze în bune condiții cartea de imobil, să nu o înstrăineze, iar la mutarea din imobil să o predea președintelui asociației de proprietari.
Înscrierea în cartea de imobil de face în baza actului de identitate, iar pentru copiii sub 14 ani, în baza certificatului de naștere”, a punctat, Dorina Lupșe, președinta ULAL Arad.
(G.C.)

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni