Sindicaliștii spun că la CET promovările se fac pe lângă lege

SLI Termoelectrica în calitate de sindicat reprezentativ la nivel de SC CET Arad SA a sesizat în mai multe situații cotidianul nostru despre multe nereguli care par să devină un mod de a fi la această unitate. Acum în documentul pe care-l facem public se spune: ,,Promovarea personalului din cadrul SC CET Arad SA se face doar pe criterii strict politice, fără  a se respecta Codul Muncii, C:C.M. la nivelul societății și Regulamentul intern parte integrantă din CCM-ul in vigoare.
În conformitate cu prevederile articolelor 4.36, 4.37, 4.38 si 4.39, sunt stabilite premizele sub care se poate face promovarea personalului și o condiție obligatorie este concursul. Totodată este obligatoriu încadrarea în nivelul alocațiiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.
De asemenea nu susținem promovarea sau acceptarea la concurs a persoanelor care nu îndeplinesc condițiile necesare pos­tului: experiența profesională și conduita morală (abateri disciplinare cu mustrări sau sanc­țiuni de ordin financiar) menționate în dosarele personale.
Organizarea discriminatorie a concursurilor de promovare în funcţii din cadrul societății, respectiv pentru persoanele agre­ate de anumite grupuri de interese (PNL) din afara societății, ar crea o situaţie discriminatorie pentru alți angajați. Deși ei se încadrează în criteriile enumerate, nu pot fi promovaţi în funcţii pe singurul criteriu unanim recunoscut in lumea civilizată, acela al competenței profesionale. Dorim să aducem la cunoștința celor interesați de soarta societății modalitatea de promovare a unui membriu PNL, în speţa a lui Morar Ioan- Florin, finul familiei Pistru.
Acesta este susţinut politic şi promovat în funcţia de inginer şef al societăţii cu un salariu  de peste de 1.000 euro pe lună, în condiţiile în care situaţia financiară a societăţii este dezastruoasă. El a fost promovat la presiunile politice ale domnilor Eusebiu, Geanina şi Lucian deşi are 3 (trei) referate de abatere disciplinară în societate. Această promovare a fost făcută, ca re­compensă, în urma activităţii sale politice de susținere pentru funcţia de preşedinte al PNL a domnului Eusebiu.
Noi considerăm că «numirea cu delegare» a acestui individ nu este o prioritate a societăţii în condiţiile în care situaţia financiară este una dezastruoasa (datorii de 55 milioane lei şi conturile blocate). şi dacă era necesar, acest post trebuia scos la concurs astfel încât să nu se creeze o discrepanţă faţă de posibilii candidaţi (cu mult mai multă experienţă). Această promovare este un abuz grav din partea celor care au făcut presiuni asupra conducerii societăţii pentru promovarea acestui individ”.
Un alt aspect este propunerea Consiliului de Administraţie condus de preşedintele Cornel Neamţiu, de a modifica statutul societăţii şi a contractului de mandat al membrilor consiliului de administraţie. Sindica­liștii spun că  se propune modificarea indemnizaţiei de şedinţă ,,astfel încât de la 1.216 lei să se ajungă la 4000 lei”. Vom reveni.