Satyrae, de Flaccus – cărți rare la Biblioteca „A.D. Xenopol”

Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” deține exemplare rare de cărți, valori care o situează printre cele mai importante instituții din țară.
Satyrae, este incunabula care întregeşte cele patru cărţi extrem de rare deţinute de Bi­blioteca Judeţeană „A.D. Xeno­pol”, alături de Quaestiones quodlibetales – John (Johannes) Duns Scotus (1481), Summa praedicantium – Joannes de Bromyard (1485) şi Tragediile lui Seneca, cu comentariile lui Gellius Bernardinus Marmita şi Daniel Caietanus (1498).
Satyrae (Satirele), scrisă de Aulus Persius Flaccus, cu comentariile lui Lucius Annaeus Cornutus, Johannes Britannicus şi Bartholomeus Fontius, a apărut în 1499 la Veneţia, sub tiparul lui Johannes Tacuinus de Tridino. Cartea este o xilogravură colorată manual după imprimare – unicat în România.
Prin aceste scrieri, cu o reală valoare istorică, dar şi prin alte incunabile, de asemenea semnificative,  Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad arată că se situează printre primele instituţii de profil din România.
(S.S)

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni