Direcţia de Sănătate Publică Arad a demarat o campanie privind hipertensiunea arterială

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad, prin Compartimentul Evaluarea și Promovarea Sănătății, organizează în perioada 17-24 mai 2017, activităţi de informare şi conştientizare a populaţiei referitoare la hipertensiunea arterială.
Presiunea arterială crescută este principalul factor de risc pentru deces şi disabilitate la scară globală, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Societăţii Internaţionale de Hiperten­- siune.
,,Se estimează că presiu­nea arterială crescută a fost responsabilă pentru 9.4 milioane decese şi 162 milioane ani de viaţă pierduţi în 2010, 50% dintre bolile cardiace, accidentele vasculare cerebrale şi insuficienţa cardiacă, 13% dintre decese la scară globală şi peste 40% dintre decesele la persoanele cu diabet. Hi­pertensiunea este, de asemenea, un factor de risc impor­- tant fetal şi maternal. În pre­zent HTA a atins dimensiuni epidemice. În 2008, prevalen­ţa HTA la scară globală în rândul adulţilor de 25 de ani şi mai mult a fost în jur de 40%. Chiar dacă în intervalul 1980 şi 2008, proporţia populaţiei presiune arterială ridicată sau hipertensiune a prezentat o uşoară scădere, numărul celor cu HTA a crescut de la 600 milioane în 1980 la aproape 1 miliard în 2008 ca urmare a procesului de creş­tere a populaţiei şi a fenome­nului de îmbătrânire şi se estimează o creştere de până la 1,56 mi­liarde în 2025”, ne-a declarat Constantin Cătană, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Arad.
În anul 2016 a fost derulat studiul SEPHAR III, care a relevat o prevalenţă a hipertensiunii arteriale de 45,1% în rândul populaţiei adulte. Raportat la popu- laţia României, înseamnă că în 2016, un estimat de circa 7,4 mi­lioane de persoane aveau hiper­tensiune arterială – principalul factor de risc pentru bolile cardiovasculare, cele responsabile de cele mai multe decese atât la nivel global, cât şi în ţara noastră. Cu toate acestea, conform studiului doar 80,9% dintre adulţii hipertensivi ştiu că suferă de această boală, în timp ce restul de 19,1% au fost diagnosticaţi cu ocazia studiului SEPHAR III. Aceasta înseamnă că aproximativ 1 din 5 români nu ştie că are hipertensiune arterială, fiind expus unor riscuri importante în ceea ce priveşte starea de sănătate, generate de lipsa unei îngrijiri adecvate, care să asigure controlul eficient al afecţiunii.
Totuşi, în ultimii 11 ani, rata de cunoaştere a hipertensiunii arteriale a cunoscut o îmbunătăţire majoră, crescând succesiv, faţă de rezultatele obţi­nute de celelalte două studii SEPHAR. Dacă în anul 2005, doar 44,3% dintre persoanele hiper­tensive aveau cunoscută  hiper­tensiunea arterială, în anul 2016 procentul acestora a ajuns la 80,9%.
România rămâne în topul ţărilor cu risc cardiovascular ridicat, iar rezultatele SEPHAR III confirmă, încă o dată, că hi­pertensiunea arterială, alături de ceilalţi factori de risc cardiovascular reprezintă probleme majore la nivelul sănătăţii popu­laţio­nale. Este îmbucurător faptul că numărul persoanelor care au hipertensiune arterială şi au fost diagnosticate, precum şi al celor aflate sub tratament şi sub control terapeutic creşte de la an la an. Eforturile se concentrează pe conceperea şi implementarea unor programe de prevenţie, diagnosticare precoce şi control pe termen lung.
(A.C.)

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni