Revista „Ziridava” la 50 de ani

„Ziridava” este un cuvânt compus din probabil dacicul „zir” (S. Paliga) („aur”) și tracicul „dava” – „cetate (întărită)” sau „oraş” (Cașin Popescu), împreună cele două cuvinte formează înțelesul „gold fortress”- cetatea aurului, înțeles moștenit și în Zărand.
„Ziridava” a devenit denumirea unei reprezentative reviste de istorie editate de Complexul Muzeal Arad și care împlinește anul acesta 50 de ani.
Apărută în anul 1967, revista „Ziridava” scrie despre, dezbate teme de maximă importanță pentru istoria Aradului, a României:
Primii voievozi de la Hălmagiu, Imagini din Aradul lui 1918, Cetățile Aradului, Momentul arădean 1918, Divinitățile dacilor, Originea „toponimului „ARAD”, SLAVICI și COȘBUC – corespondență, Vasile Goldiș, Marea și Mica Unire, decoperiri arheologice de pe teritoriul judeșului nostru ș.a.
În numerele existente în arhiva bi- bliotecii, aproximativ 50, semnează istorici și oameni de cultură ca: Liviu Mărghitan, Horia Medeleanu, Ioan Hațegan, Dan Demșa, Gheorghe Șora, Eugen Glück, Gheorghe Lanevshi, Gavril Scridon, Alexandru Porțeanu, Iulian Negrilă, Doru Bogdan, etc.
(A.C.)

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni