S-a inaugurat oficial Galeria Scriitorilor Arădeni la Biblioteca AD Xenopol

Biblioteca Judeţeană Arad „AD Xenopol“ şi-a inaugurat miercuri seara la Sala Clio din Arad, str. Horia, Proiectul „Galeria Scriitorilor Arădeni“.
Proiectul şi-a propus să omagieze oameni de cultură reprezentativi pentru Arad care se va materializa în ateliere de lucru, expoziţii, lecturi publice, tipărituri reprezentând persona­lităţile celebrate propuse: Ale­xandru D. Xenopol, Ioan Slavici, Moise Nicoară, Mircea V. Stănescu, Vintilă Russu-Şirianu, Ştefan Augustin Doinaş, Ioan Alexandru, Mihai Beniuc, Csiky Gergely, Adam Muller Guttenbrunn, Mircea Micu, Florin Bănescu, Ioan T. Morar, Mircea Mihăieş, Romulus Bucur, Gheor­ghe Scwartz, Vasile Dan şi mulţi alţii.
În prezenţa criticului Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, a lui Vasile Dan, preşedintele Filialei Arad a Uniunii Scriitorilor, Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad, Gheor­ghe Falcă, primarul Aradului, a lui Doru Sinaci, directorul Centrului Cultural Judeţean Arad, a scriitorului Mircea Mihăieş, a Cristinei Duma, directorul interimar al Bibliotecii Judeţene, A. D. Xenopol, a unui public select, alcătuit din elita intelectualităţii arădene, scriitori, ziarişti şi iubitori de cultură, manifestarea a fost o adevărată sărbătoare a spiritului.
Dintre scriitorii arădeni pre­zenţi (printre care câţiva dintre ei sigur vor face parte din Galeria Scriitorilor Arădeni), i-am remarcat pe Monica Rodica Iacob, Constantin Dehelean, Lucia Cu­ciu­reanu, Ioan Dehelean, Doina Lungu, Ioan Vodicean, Dan Demşea, Călin Chendea, Andrei Mocuţa, Emil Şimăndan, Bujor Buda, Horia Simon, Petru M. Haş, Constantin Butunoi, Eugen Pădurean, Gheorghe Schwartz, Flo­rica Bodiştean, Lia Alb, Peter Puskel, Lucia Bibarţ, Horia Truţă, Floarea R. Cândea, Vasile Sărăndan, Eugenia Ponta Pete,  Andrei Ando şi probabil alţii, pe care posibil să-i fi omis, fapt pentru care fac rugă de iertare.
Moderator a fost scriitorul Vasile Dan. Din partea oficiali­tăţilor locale au luat cuvântul Cristina Duma, directoarea interi­mară a bibliotecii judeţene, Claudia Boghicevici, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, Gheor­ghe Falcă, primarul Aradului şi Doru Sinaci, directorul Centrului Cultural judeţean Arad. A mai luat cuvântul scriitorul cu origini arădene, Mircea Mihăieş.
Momentul forte al manifestării a fost, însă, cuvântul lui Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii scriitorilor din România, care preţ de mai bine de o oră a conferenţiat despre viaţa şi acti­vitatea scriitorului Ioan Slavici, obţinând pe parcursul interven­ţiei sale aplauze la scenă deschisă, cum se zice în sfera spectacolului.
Nicolae Manolescu a vorbit despre un lucru mai puţin cunoscut, despre faptul că şirianul Ioan Slavici a fost antiunionist, s-a împotrivit Marii Uniri, ceea ce, spunea conferenţiarul, „nu l-a făcut cu nimic mai puţin patriot, mai puţin iubitor de neamul românesc“.
Au avut loc intervenţii din public, dialoguri spontane, cu alte cuvinte a fost o acţiune vie, suculentă, plină de viaţă adevărată.
Manifestarea de la Sala Clio a fost una istorică, suntem curioşi să urmărim cum va evolua superba iniţiativă a noii conduceri a Bibliotecii Judeţene A.D. Xenopol Arad.