Studiul cu privire la CET nu a trecut nici a patra oară de voturile consilierilor

Pe o zi toridă şi cu gândul la concedii, consilierii au venit ieri să stea la răcoare. Nu vă speriaţi! În răcoarea Sălii Ferdinand, nu altfel şi doar pentru şedinţa ordinară de ieri. Deci, o răcoare binevenită. Care a adus, printre cele 25 de puncte de pe ordinea de zi şi câteva mai sensibile. Aşa, pentru consemnare amintim că s-au făcut câteva rocade de consilieri. Isabela Rabotka a luat locul demisionarei Geanina Pistru, iar Arsenie Handra, locul italianului Giovanni Strona. Care a fost tot consilier municipal, un exponent al societăţii civile. De altfel a fost pe lista celor trei oameni care au fost puşi pe listele PNL de către ,,sindaco” Falcă. Hotărât lucru, acesta nu prea are mână bună la alegerea oamenilor din… societatea civilă. Chiar dacă nu a folosit la nimic, ideea este că Aradul a avut un consilier italian. După aceste permutări, s-a ajuns şi la mult discutatul şi disputatul subiect referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiei optime de gestionare a serviciului public de alimentare cu energie termică în regim centralizat. Aici erau necesare 16 voturi pentru ca hotăârârea să treacă. S-au întrunit doar 14 pentru, aşa că a picat şi de acestă dată, la fel ca în precedentele trei.
Primarul a spus că: ,,Ambiţiile po­litice nu-s la locul lor când este vorba de fapt de proceduri administrative. Acest punct va fi pe ordinea de zi până când se va adopta o soluţie”. Apoi a fost aprobată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad în perioada 2014-2030. A fost unanimitate, însă consilierul PSD, Beniamin Vărcuş a spus că: ,,strategia este puţin cam optimistă, faţă de situaţia reală”.
clm interiorAlte puncte la care s-a mers pe… sârmă se refereau la delegarea serviciilor de salubrizare şi deszăpezire, dar şi altul cu privire la neutralizarea deşeurilor urbane din municipiul Arad. De altfel, faţă de un proiect de hotărâre identic la precedenta şedinţă de acum o lună, Prefectura a trimis o sesizare, în care se cerea intrarea în legalitate. Dar ce se scrie în aceasta?
„Ținând cont de faptul că prin Hotărârea  nr. 200/14.06.2017 s-a conferit prestatorului dreptul și obligația de a administra și exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare stradală și deszăpezire în aria administrativ-teritorială a Municipiului Arad, considerăm că Hotărârea în cauză se circumscrie sferei „hotărârilor privind patrimoniul” în accepțiunea dispozițiilor art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administra­ției publice locale, republicată. Pe cale de consecință, sub aspectul cvorumului s-a constatat că la adoptarea Hotărârii 200/14.06.2017 cu 14 voturi «pentru» din numărul total de 23 consilieri locali au fost eludate dispozițiile articolului mai sus menționat, fiind necesară o majoritate calificată, respectiv un număr de 16 voturi «pentru» din numărul total de consilieri locali în funcție. Sesizarea a fost transmisă Primăriei Municipiului Arad în vederea revocării de către Consiliul local Arad a  Hotărârii 200/14.06.2017, în caz contrar urmând a fi sesizată instanța de contencios administrativ în scopul anulării acesteia”.
Toate acestea au trecut la vot, fără nicio problemă şi chiar primarul a dat dreptate punctului de vedere al Prefecturii. Aşadar, singura problemă rămasă în…aer este cea a CET-ului.