A apărut Revista ARCA, un număr de colecţie

În aceste zile a apărut Revista ARCA, numerele 4-5-6 pe 2017.

Încă de la început fac precizarea absolut necesară că această ediţie a revistei este una de colecţie, în paginile ei regăsindu-se un bogat şi variat conţinut, sunt consemnate evenimente şi fapte care aduc Aradul cultural în prim-planul culturii naţionale.

Menţionez, ca de fiecare dată, că Revista ARCA apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România şi este editată de Centrul Cultural Judeţean Arad.

Revista Arca este fondată în februarie 1990 de poetul Vasile Dan, care îndeplineşte de la început până în prezent funcţia de redactor-şef.

Dar iată componenţa redacţiei, profesioniştii care număr de număr contribuie la elaborarea uneia dintre cele mai recunoscute reviste de literatură din ţară: Romulus Bucur (redactor-şef adjunct), Ioan Matiuţ, Gheorghe Mocuţa, Carmen Neamţu, Onisim Colta (prezentare artistică), Andrei Mocuţa, Călin Chendea (DTP, design, web-design), Horia Ungureanu (corectură). Redactori asociaţi: Lucia Cuciureanu, Lajos Notaros, Gheorghe Schwartz, Ciprian Vălcan.

Această ediţie se deschide cu rubrica EVENIMENT, în care rubrică chiar se conţine un eveniment deosebit pentru literatura română în general, cât mai ales pentru Filiala Arad a Uniunii Scriitorilor din România. În cadrul Festivalului Internaţional de Literatură „Tudor Arghezi“ de la Târgu-Jiu, ajuns la ediţia a XXXVII-a, la care au participat nume grele din literatura română contemporană, dar şi scriitori din Franţa, Rusia şi Republica Moldova, s-au acordat ca în fiecare an mai multe premii.  Interesul maxim al participanţilor la festival s-a îndreptat spre acordarea Premiului Naţional „Tudor Arghezi“ pentru „Opera Omnia“ unui scriitor român contemporan important. Ca să ne dăm seama asupra importanţei acestui premiu, am să menţionez pe câţiva dintre precedenţii câştigători ai preţiosului trofeu: Marin Sorescu, D.R. Popescu, Geo Dumitrescu, Laurenţiu Uliici, Gheorghe Grigurcu, Gellu Naum, Nicolae Manolescu, Fănuş Neagu, Grigore Vieru, Constanţa Buzea, Petre Stoica, Mircea Ivănescu, Ion Horea, Gabriel Dimisianu, Ana Blandiana, Aurel Pantea, Liviu Ciocârlie, Cornel Ungureanu, Liviu Ioan Stoiciu, Alex Ştefănescu.

Ei, bine de această dată preţiosul premiu „Opera Omnia“  i-a fost conferit poetului Vasile Dan, preşedintele Filialei Arad a Uniunii Scriitorilor din România. I-au făcut Laudatio: Nicolae Manolescu, Alex Ştefănescu şi Ioan Liviu Stoiciu.

La o zi distanţă după festivalul de la Târgu-Jiu, de această dată la Bucureşti, în Sala Media a Teatrului Naţional a avut loc festivitatea acordării premiilor Uniunii Scriitorilor din România pentru anul editorial 2016. Nu mică ne este bucuria să consemnăm că Premiul ARIEL pentru „Revista anului“a fost acordat revistei arădene ARCA.

Iată, aşadar că Aradul cultural a consemnat aproape simultan două succese redutabile: Premiul „Opera Omnia“ pentru poetul Vasile Dan şi Titlul de „Revista anului 2016“ pentru Revista ARCA Arad.

Tot la rubrica EVENIMENT sunt aruncate „Două Priviri“  asupra Colocviului  Naţional al Revistelor de Cultură, ediţia a IV-a care a avut loc la Arad, în luna mai, în care Lucia Cuciureanu şi Carmen Neamţu consemnează opinii despre eveniment.

La CRONICA LITERARĂ, Andrei Mocuţa semnează un comentariu pe cartea Ulisses, 732. Romanul romanului a lui Mircea Mihăieş; Gheorghe Schwartz publică o analiză a cărţii lui Gabriel Chifu, Ploaia de trei sute de zile; Romulus Bucur despre cartea Glitch semnată de Vlad Moldovan; Gheorghe Mocuţa despre cartea Elenei Ştefoi, Opera poetică;

În DIALOG, Ciprian Vălcan publică un interviu cu Mattia Luigi Pozzi, doctor în filosofie al Universita Cattolica del Sacro Cuore din Milano, iar Titus Crişciu dialoghează cu poetul şi dramaturgul Matei Vişniec.

La rubrica ARTE VIZUALE, Carmen Neamţu comentează despre două spectacole jucate pe scena Teatrului Clasic „Ioan Slavici“ Arad: Complexitatea apartenenţei de Falk Richter în regia lui Radu Nica şi spectacolul Exit, în regia lui Schilling Arpad; despre  spectacolul Exit scrie şi Lajos Notaros ca despre „un spectacol care este experimental doar pentru spectatorul discret“; profesorul şi artistul plastic Onisim Colta scrie un material despre Grafica sacrală a lui Antal Vasarhelyi, text urmat de un generos album foto cu reproduceri ale artistului.

Rubrica PRO MUSICA debutează cu un comentariu semnat de criticul muzical din Germania, Johannes Waldmann asupra vieţii şi carierei marelui violonist leton Gidon Kremer.

Călin Chendea semnează un amplu comentariu asupra formaţiei duo, Blackfield, intitulat „Viaţa este un ocean“. Comentator avizat asupra muzicii tinerilor din ultimele decenii, Călin Chendea vine cu amănunte relevante asupra acestui duo, referindu-se atât la stil, la istoric cât şi la textele cântecelor lor, texte care capătă, mai mereu simboluri inedite, relevante muzicii compuse şi cântate de ei.

La rubrica POEZIE semnează un sensibil grupaj de poeme, poeta bucureşteană Daniela Şontică; Gabriel-Petru Băeţan publică nouă poeme, iar poetul şi jurnalistul Florin Matei debutează în Revista ARCA cu poemul Rănitul.

La PROZĂ semnează Mihai Maci,  Ion Nicolae Anghel şi Maria Cioaia.

În rubrica TEATRU, Alexandru Moraru publică un fragment din Voiajul inefabil.

La rubrica RESTITUIRI semnează Lucian-Vasile Szabo, Ion Mierluţiu, Iulian Negrilă şi Horia Truţă.

În  generoasa rubrică LECTURI PARALELE, semnează: Radu Ciobanu despre Cartea simţurilor; Gheorghe Schwartz despre cartea Luna Zadar de Adrian Alui Gheorghe; Lucia Cuciureanu despre cartea Oglinda aburită de Ion Mureşan; Simona Constantinovici despre Cioran un aventuriet nemişcat, de Ciprian Vălcan; Corneliu Mircea despre cartea Nebun după Paris, de Aurel Gheorghe Ardeleanu; Horia Ungureanu despre Poemul de dragoste, de Traian Ştef, despre cartea Sălaşul de la răscruce de Mircea Hortensiu Tomuş, precum şi despre Revistele de cultură… de Ion Mierluţiu; Constantin Dehelean despre cartea G. I. Tohăneanu, Optimus Magister de I. Funeriu şi despre Profeţii despre vremurile fricii  de Daniel Mariş; Gheorghe Mocuţa despre  Poeme pentru Ivan Gogh  de Maria Pilchin şi despre Poeme/Poems  de Dumitru Tâlvescu; Petru M. Haş despre Yin de Felix Rian Constantinescu; Romulus Bucur despre Sisteme de fixare şi prindere de Ştefania Mihalache; Carmen Neamţu despre Etern, într-o eternă noapte-zi de Mirela-Ioana Borchin; Ioan Matiuţ despre cartea Regula timidităţii de Andrei Novac; Petre Don despre romanul Preţul singurătăţii de Bogdan Butariu; Liviu Petru Bercea despre Numele (Motete) de Constantin Novăcescu; Felix Nicolau despre Primul meu Kaddish… de Angela Furtună; Florica Bodiştean despre Basme din Banat. Lecturi postcanonice de Otilia Hedeşan; Ioan Tuleu despre Nadăş-Ţara Zărandului-Judeţul Arad de Ioan Biriş.

În PRE TEXTE, Constantin Dehelean ne vorbeşte de poezia americană, sub genericul „Trăiască Poezia!“

Acest număr din Revista ARCA se încheie cu rubrica Contact, în care sunt semnalate noi cărţi semnate de Romulus Rusan, Robert Şerban, Carmen D. Blaga, Liviu Maliţa, Gheorghe Vidican, Cornel Marandiuc şi Marin Ifrim.

Aşadar, aceasta a fost pe scurt revista ARCA, numerele 4-5-6 pe anul 2017. Cu specificaţia că ilustraţia copertei este o reproducere după lucrarea Ars misteri I a artistului plastic Antal Vasarhelyi.

Un număr senzaţional, un număr de colecţie, o ediţie de ţinut minte!