Peste o sută de profesori s-au înscris la titularizare apoi au spus „pas”

Proba scrisă a concursului național de titularizare a avut loc ieri. Cele două centre care i-au găzduit pe cei aproape 500 de profesori care s-au înscris la concurs, au promovat inspecția la clasă și s-au prezentat la proba scrisă au fost  Colegiul Național „Preparandia Dimitrie Țichindeal” și Colegiul Național „Moise Nicoară”. De menționat că nu mai puțin de 119 de dascăli care doreau să se titularizeze au spus „pas”, neducându-și planurile până la capăt.

„Concursul a fost monitorizat de un reprezentant al Ministerului Educației Naționale. Dintre cei 638 de candidați înscriși inițial, 608 au participat și promovat inspecția la clasă/proba practică, putând susține proba scrisă.

Dintre aceștia 56 de candidați au fost absenți și 63 de candidați s-au retras din motive personale. Nu au existat eliminați. Organizarea și  desfășurarea acestei probe au fost ireproșabile. Nu s-au semnalat incidente, nu au existat probleme, iar condițiile asigurate de către cele două centre de concurs din județul Arad au fost conforme cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante atât sub aspect organizatoric, cât și logistic, sălile fiind prevăzute cu camere audio-video”, susține Claudius Mladin, inspectorul școlar general al județului Arad.

Pe de altă parte mai trebuie spus că potrivit reprezentanților IȘJ, candidații au avut asigurată asistență medicală, au beneficiat de apă în sălile de concurs și de un cadru adecvat derulării probei scrise.

„De asemenea, pentru buna desfășurare a probei scrise, comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului a selectat, conform metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante, profesori asistenți din rândul directorilor/directorilor adjuncți sau membrii ai consiliilor de administrație din unitățile de învățământ din județul Arad. Toți cei implicați  în organizarea  și desfășurarea probei scrise a concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante din învățământul preuniversitar au dat dovadă de responsabilitate, profesionalism și  de o mobilizare exemplară pentru respectarea ad litteram a prevederilor metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar”, mai susține Mladin.

În încheiere mai trebuie spus că rezultatele se vor afișa pe 18 iulie, iar eventualele contestații se vor înregistra în perioada 18-19 iulie 2017, urmând ca rezultatele finale să se afișeze pe 25 iulie 2017.