Turnul de Apă a trăit botezul cărții eponime

Patrimoniul  cultural arădean şi-a  îmbogăţit  zestrea prin apariţia unei cărţi cu valoare documentară, „Turnul de Apă  şi împrejurimile”, un volum de 275 de pagini apărut la Editura  Mirador, Tipografia Gutenberg Univers, 2016, Arad, avându-l ca autor, pe prof. Horia Truţă. Cartea, apărută  cu sprijinul Centrului Cultural Judeţean Arad, ne întâmpină cu două coperte semnate  Mihai Takacs, pictor arădean, înfăţişând Turnul de Apă, datate 1900, 1995, este structurată pe capitole cu nume de  Străzi-15,  o Prefaţă, Anexe, Bibliografie, fotografii din colecţiile autorului şi ale  artistului fotograf Mircea Boran, cât şi Consideraţii ample despre Turnul de Apă, apeductul, tehnologiile de exploatare a apei şi nu în ultimul rând, Galeriile de Artă cu acelaşi nume.

 

Lansare în Curtea Iederei

Lansarea cărţii  a avut loc în Curtea  Iederii de la Turnul de Apă, în prezenţa  unui numeros şi deosebit de valoros public, din care am putut observa pe Iustin Conca, preşedintele Consiliului  Judeţean, Cristina Duma, directarea  Bibliotecii Judeţene, Andrei Ando, Dan Codre, ziarişti de marcă,  precum şi o seamă  de oameni de artă, de cultură, istorici, arhivişti, documentarişti, universitari, prieteni şi membri ai familiei distinsului autor, moderator fiind, dr.Doru Sinaci, director al Centrului Cultural Judeţean, care în intervenţia domniei-sale a spus: „Astăzi suntem martori  la două fapte culturale cu un impact major în viaţa urbei noastre. Vernisăm expoziţia-document «Căruţe  şi pompe  de foc»,  în organizarea col. (r.) Dan Paicu şi lansăm o carte -monografie de cartier, de zonă urbană, care va deschide  un nou drum în demersul nostru, de promovare  a valorilor ca moşteniri arădene, săteşti ori orăşeneşti, monografia Turnul de Apă  şi împrejurimile fiind un deschizător care, cu certitudine, se va extinde şi paşii ni-i vom plimba şi pe alte străzi iar ochii ni se vor opri şi pe alte pagini de carte, curând”.

Expoziţia a fost prezentată în mod cuprinzător de însuşi organizatorul, care a rememorat împlinirea unui an de la o altă expoziţie, „Jucării de Foc”, găzduită tot de Turnul de Apă. În intervenţia sa, curatorul şi-a exprimat bucuria colaborării cu profesorul Horia Truţă  şi a făcut referiri la exponatele care s-au bucurat de privirea oaspeţilor, dată  fiind valoarea şi importanţa acestora, dar a dezvăluit şi câteva proiecte pe care le are în atenţie.

Prof. univ. dr. Teodor Octavian Ghiorghiu, un nume  de notorietate şi un autor de valoroase cărţi în domeniu, a făcut o amplă pledoarie pentru conţinutul şi importanţa cărţii nou scrise, spunând: „O clădire spectaculară îşi capătă, acum, prin scris, o carte ca un obiect şi arealul său. Acest spaţiu arhitectural devine şi mai viu dar şi o provocare, în timp”.

Scriitorul Horia Ungureanu, vădit emoţionat, a intervenit, reliefând relaţia intrinsecă dintre un om şi pasiune, afirmând: „Unii oameni sunt statornici, fac istorie, îmbracă  veşminte prin scris, evenimentul de azi m-a stârnit emoţional, pe noi, adică pe mine  şi autor, deşi îl cunosc de multă  vreme, ne-a apropiat cartea”.

 

Trei paliere

Despre măiestrii şi meşteri, pasiuni şi Pasionaţi, despre modelul viu uman care este prof. Horia Truţă, despre Drumuri şi Drumeţii la Turnul de Apă, despre iubirea de locuri, locuite sau nu, care converg dinspre trecut spre un viitor, despre  creaţia cu valoare istorică, desfăşurată nu doar în paginile cărţii, au punctat Andrei Ando, ziarist, şi Iuliana Pintea, profesor.

De fapt, conţinutul cărţii, în opinia  noastră, porneşte  de la idee, emoţie şi puncte sau linii trasate de autor, care îşi aşează Triunghiul talentului în colţul zâmbetului, coborât pe trei paliere: Piaţa Sârbească, Piaţa  Catedralei  şi Piaţa Pompierilor. Pete de culoare răvăşesc privirea, esenţializează mesajul către cititor, modulează un răsărit  de soare şi creează tensiuni grave de o acurateţe de nestăvilit, peste maiestuozitatea turnului… de veghe, peste  un cartier central, populat de alte vestigii, care  se-nconjoară armonios, peste volumul de muncă, notaţii şi adonataţii din carte. Amprenta anilor, a vremilor şi a vremurilor sunt descrise prin cele 15  străzi, care, iată, însufleţesc împrejurimile, glăsuiesc despre clădiri, case  de raport, locuinţe personale ori alte destinaţii, ateliere de pictură, şcoli, sedii diverse, actuale sau redirecţionate.

 

O carte cu suflet

O carte  cu suflet, ca un Arc peste un timp, ce nu-i dă pace distinsului autor.

De aceea, îndrăznim să afirmăm că în carte  se desluşeşte pasiunea autorului pentru actori şi actanţi imateriali, care, cu un simţ aparte, cu un insinct devoratoriu, prin lucrări şi virtuţile lor, îl transformă  pe autor într-un artist ascuns în spatele şevaletului , care ni se dezvăluie prntr-o elevaţie spirituală de nestăvilit dar de invidiat pentru orice drumeţ care calcă pragul Galeriilor de Artă de la turn.

Desluşim din ţesătura cărţii câteva străzi  dar şi case-locuinţe-sedii-monumente, devenite personaje care se respiră prin pagini scrise, spaţii aşternute cu multă trudă ca un perete ziditor, peste o tovărăşie dintre autor şi balsamul parfumului de altădată: Capela Sfântului Florian, Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale, locuinţa familiei sportivului Ioan Pătraşcu, Monumentul Libertăţii, locuinţa poetului Al. T. Stamatiad şi redacţia revistei  Salonul Literar, sediul Asociaţiei Chinologice, Cinematograful Corso, sediul Partidului  Naţional Creştin, locuinţa familiei scriitorului Florin Bănescu, Tipografia Corvin, Casa de Raport – monument de arhitectură, Biserica Reformată, palatul Tribunei, locuinţa artistei plastice Felicia Ionescu, reşedinţa Arhiepiscopei Ortodoxe Române, ansamblul arhitectural al Catedralei Vechi, locuinţa artistului fotograf şi cinefil Virgiliu Jireghie, Grupul Şcolar Gloria, Centrul Cultural Judeţean, ansamblul arhitectural al Facultăţii de Teologie Ilarion Felea, locuinţa pictorului Corneliu Artimon  ş.a.

Ca nişte picuri de lumină, ori lacrimi pe obraz, ori jar de foc, de dragoste şi supremă dăruire, în carte sunt inserate peste 80 de activităţi de mare rang,  vernisaje, expoziţii, lansări de carte, simpozioane, concerte etc. care au însufleţit cărările celor peste 20 de ani de viaţă ale Turnului-străjer arădean- cu Galeriile sale de artă. Iar plantele şi speciile de arbori dau verdelui iederii culoarea Absolutul, al Eternului din noi ori de aiurea, căci, indiferent când… plecăm, să nu ne temem de veşnicia plecărilor.

„Sunt onorat de prezenţa dumneavoastră aici, acum, când o nouă carte, vede lumina tiparului. Le sunt recunoscători tuturor care mi-au sprijinit şi acest demers şi parcurs cultural, cu atât mai mult cu cât acest proiect privind scrierea cărţii nu a fost deloc uşor. Promovarea ideilor, susţinerea lor se datorează multora dintre dumneavoastră, mai cu seamă domnilor Doru Sinaci, col. Dan Paicu care sunt mereu deschişi ideilor de promovare a oraşului nostru”, a spus Horia Truță, la încheierea Seratei Culturale din Curtea Iederii de la Turnul de Apă

Iată, în concluzie, cum, o carte eponimă, scrisă de un spirit lucid, pătrunzător şi onest devine Lumina răspândită  peste un Far al Aradului, Turnul de Apă cu împrejurimile sale.

 

Florica Ranta Cândea 

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni