Izvorul agape

de Arhim. Teofan Mada
În momentul în care Domnul în dumnezeiasca Euharistie se dăruieşte pe Sine însuşi – Trupul Său şi Sângele Său -, se dă în mâinile noastre şi în inimile noastre, vrem să ne lăsăm atinşi de rugăciunea Sa. Vrem să intrăm noi înşine în rugăciunea Sa, şi astfel îl implorăm: Da, Doamne, dăruieşte-ne credinţa în Tine, Tu care eşti deofiinţă cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Dăruieşte-ne să trăim în iubirea Ta şi astfel să devenim una aşa cum Tu eşti una cu Tatăl, pentru ca lumea să creadă în iubirea Sfintei Treimi. În calitate de „slujitor al Cuvântului, eu ader la taina Cuvântului, pentru ca să nu consimt niciodată la neglijarea acestui bine. Această vocaţie o apreciez şi o accept, şi primesc din ea bucurie mai multă decât din toate celelalte lucruri împreună” (Grigorie Teologul, Cuvântarea  6, 5,  SC 405,134; cf. Cuvântarea  4,10.). Cu cât îi este dat unei creaturi să se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât mai mult creşte în ea reverenţa în faţa lui Dumnezeu, cel de trei ori sfânt. Se înţelege atunci cuvântul celei care a fost răsplătită cu cea mai înaltă comuniune cu Dumnezeu, Preasfânta Fecioară Maria: „Că a căutat la smerenia roabei Sale.” (Luc. 1,48) şi cuvântul fericitului Augustin: „Tu poţi să mă numeşti prieten, Eu mă recunosc slujitor” (Augustin, Enarrationes in Psalmos CXLU). Niciodată, în nici un fel, nu putem să încercăm să ne punem la acelaşi nivel al persoanei contemplate, iubirea liberă a lui Dumnezeu, nici atunci când, prin milostivirea lui Dumnezeu Tatăl, prin intermediul Duhului Sfânt trimis în inimile noastre, ne este dăruită în Hristos, în mod gratuit, o reflecţie sensibilă a acestei iubiri divine şi ne simţim ca atraşi de adevărul, de bunătatea şi de frumuseţea Domnului.
Vrei să ştii dacă-l ai pe Duhul sfânt? Întreabă-ţi lăuntrul tău cel mai tainic: dacă există iubire în inima ta, îl ai pe Duhul sfânt. Cuvântul cheie pentru a umbla după Duh este iubirea. Duhul sfânt este plinătate de comuniune, de fraternitate, de iertare, de dialog şi de pace. Lista dorinţelor trupului manifestă o viaţă care absolutizează egoismul personal şi refuză orice solidaritate cu aproapele. Din izvorul agape, ţâşnesc atitudinile virtuoase şi faptele bune. Ele reprezintă linii directoare care fac din proiectul comuniunii o realitate robustă şi creativă. Rodele Duhului Sfânt sunt bucuria şi pacea: este vorba despre acea pace interioară senină, care ne face purtătorii unei fericiri care contagiază, o bucurie care se propune drept primire şi atenţie suavă. Este o bucurie nu artificială ci pacifică, transparentă şi totodată săracă şi smerită. Urmează din acestea o deschidere spre raporturile cu ceilalţi: răbdare, bunătate, bunăvoinţă. O spiritualitate a comuniunii are nevoie de aceste atitudini ca să fie constructivă, pentru a se realiza în manieră eficace şi nu doar în cuvinte, în relaţii reciproce. A ne lăsa conduşi de Duhul astăzi implică simţirea provocărilor nedreptăţilor şi a tensiunilor etnice, sociale şi culturale, ca o interpelare a credinţei noastre: pentru a ieşi în evidenţă logica vieţii şi a speranţei.Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni