Termen limită pentru cererile de subvenții pentru motorină

Agricultorii arădeni care doresc să primească subvenții pe motorină trebuie să se grăbească cu depunerea cererilor.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reamintește că, până la data de 31 iulie 2017 inclusiv se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei aprilie – iunie 2017 – trimestrul II al anului 2017.
Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru anul 2017 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR  nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control,  precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.
Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.
Valoarea accizei pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru.