Sute de tineri susțin examenul de Bacalaureat, în sesiunea august – septembrie

Pentru întâia dată la bacalaureat, examenul de absolvire a celor 12 ani de școală va începe, în sesiunea a doua, cu probele scrise şi abia apoi vor urma probele orale.
Candidaţii care nu au reuşit să promoveze examenul în sesiunea din iulie sau în sesiunile din anii anteriori își verifică cunoștințele în sesiunea din toamnă.
Astfel, potrivit calendarului de bacalaureat, în perioada 11 – 14 iulie a avut loc înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, iar în 27 iulie s-a făcut înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe.
În 21 august încep probele scrise ale examenului, cu Limba şi literatura română, 22 august – Limba şi literatura maternă, 23 august – proba obligatorie a profilului şi 24 august – proba la alegere a profilului şi speciali­zării.
Reprezentanții Inspectora­tului Școlar Județean Arad au anunțat că, în această sesiune sunt înscriși 928 de candidați, dintre care 567 din promoția 2017 și 361 din promoțiile anterioare.Probele se desfășoară în trei centre de examen.
Din 25 august încep probele orale ale examenului. Astfel, în 25 – 28 august este programată evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în 28 august – evaluarea competenţelor ling­vistice de comunicare orală în limba maternă, în 29-30 august – evaluarea competenţelor digitale, iar în 30 – 31 august – evaluarea competenţelor ling­vistice într-o limbă de circulaţie internaţională.
Conform Ministerului Educaţiei, la solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţio­- nală de Bacalaureat poate aproba în situaţii excepţionale, prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.