Camelia Chifor – Condeie Pecicane

Condeie2După mărturisirea autorului, prof. Camelia Chifor, volumul „Condeie pecicane” cuprinde monografii literare ale celor care s-au născut sau au trăit o perioadă semnificativă în orașul Pecica, marcând „evoluția culturii naționale” prin „condeiul lor”. Autorul are în vedere personalități care, prin amploarea activității lor, au depășit interesul regional (partea I) și deopotrivă membri ai cenaclului „Lucian Emandi” („principala mișcare culturală de aici”), care se remarcă prin activitatea lor poetică, muzicală și artistică actuală. Fiecărui scriitor i se elaborează un medalion biografic, punctându-i-se activitatea reprezentativă, argumentat cu texte literare ori cu fragmente din opera acestuia. Beneficiază de prezentări următorii: Roman Ciorogariu, episcop, director preparandial, președinte de partid național, senator, scriitor și publicist, Lucian Emandi, poet, publicist și profesor, autor al unor valoroase volume lirice, Ștefan Damian, scriitor și profesor universitar, Petre Ugliș Delapecica, învățător, senator, publicist, memorialist și istoric, Zsigmond Ormos, savant, scriitor, critic de artă, politician, Ion Vasile Marcu, poet,  Vladimir Belity, poet, Otilia Hedeșan, „eseist, etnolog, antropolog”, George Iosa, proiectant de avioane și caricaturist, Ianos Mester, filosof și profesor universitar de teologie, Iosif Toma Mester, filosof, pedagog și teolog, scriitor, academician, Doinița Adriana Nicolăiță, profesor și poet, Petru Russu, învățător și preot. Activitatea lor concretă este menționată în bibliografie, astfel că volumul devine o importantă sursă de documentare pentru cei care intenționează să elaboreze alte texte despre textele acestor personalități.
Partea a II-a se referă la Cenaclul „Lucian Emandi”, principala mișcare culturală actuală din Pecica (prezentare și reprezentanți). Sunt elaborate medalioane pentru Eugenia Ponta Pete, Tatiana Moș, Rodica Maria Popa, Blazena Miroslava Karkus, Mircea Igrișan, Camelia Chifor, urmate de câteva texte reprezentative ale acestora. Setul de fotografii susține activitatea descrisă, încurajată de Petru Antal, primarul Orașului Pecica, autorul postfeței, în care îndeamnă „toți pecicanii” la lectura volumului, „pentru ca exemplul și activitatea intelectuală a personalităților prezentate să ne facă mândri de orașul în care locuim”.
Este o carte plăcută la lectură, prezentând date inedite despre personalitățile menționate mai sus, susținute de material iconografic, și beneficiind de o frumoasă organizare a textului în pagină, precum și de un discurs pasional, cu ample irizări de devotament pentru „condeiele pecicane”.
Anton Ilica

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni