Prof. univ. dr. Claude Vivier Le Got, preşedinte FEDE, a vizitat Consiliul Judeţean Arad

În numerele trecute ale ziarului nostru vă informam că prof. univ. dr. Claude Vivier Le Got, preşedinte FEDE și preşedinte al Comisiei pentru Educaţie şi Cultură a Conferinţei OING a Consiliului Europei a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității de Vest „Vasile Goldiș”.  Ulterior, la iniţiativa prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,  prof. univ. dr. Claude Vivier Le Got a vizitat Consiliul Județean Arad. Delegaţia a fost întâmpinată de vicepreședintele  Sergiu Bîlcea şi Andrei Ando, directorul Direcţiei Comunicare şi Strategii. Potrivit reprezentanților CJA, cu acest prilej s-au purtat discuții despre  rolul şi importanţa de care se bucură UVVG în Europa şi în lume. În ceea ce o privește, prof. univ. dr. Claude Vivier Le Got a
subliniat buna colaborare dintre FEDE şi Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad, care este membră a Federaţiei pentru Educaţie în Europa, cu statut participativ pe lângă Consiliul Europei, din anul 1992.
„Ne bucurăm de această vizită deosebită, mediată de conducerea UVVG Arad, de domnul preşedinte Aurel Ardelean, care ne-a permis să discutăm cu înaltul oficial european, subiecte legate de adaptarea curriculei universitare la cerinţele mediului economic local, precum şi de integrarea absolvenţilor de studii superioare pe piaţa muncii. Consiliul Judeţean Arad este partener al mediului universitar, al UVVG Arad,  derulăm proiecte comune şi sprijinim iniţiativele legate de creşterea rolului şi importanţei mediului academic din Arad în Europa şi în lume”, a declarat Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele CJA.
Preşedintele UVVG Arad, Aurel Ardelean, a subliniat faptul că vizita  prof. univ. dr. Claude Vivier Le Got „permite facilitarea internaţionalizării învăţământului la Universitate, prin abordarea unor tematici de ordin european a unor proiecte care pot fi materializate prin Consiliul Europei”.
În încheiere mai trebuie spus că prof. univ. dr. Claude Vivier Le Got a pus bazele înfiinţării, în premieră, a Şcolii Doctorale Europene a FEDE, cu specializări în Cultură şi turism, Inovaţie şi tehnologie IT, Guvernanţă în management, în domeniul financiar-bancar şi în domeniul resurselor umane.
(L.Ș.)

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni