Se depun cererile pentru ajutoarele băneşti de încălzire a locuinţei

Beneficiarii ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţelor, în sezonul rece noiembrie 2017- martie 2018, pot să îşi depună cererile începând din 16 octombrie, la centrele special amenajate de Primăria Arad în cartiere.
Cererile tip pot fi ridicate de be­neficiarii pentru încălzirea locuinţei cu energie termică de la casieriile CET Arad din cartiere, iar beneficiarii a căror încălzire a locuinţei se face cu energie electrică, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri de la centrele de preluare a cererilor.
Menţionăm că pentru sezonul rece noiembrie 2017 – martie 2018, formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere este unic pentru toate tipurile de încălzire (energie termică, energie electrică, gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri). Tipul de încălzire se evidenţiază pe cerere, prin bifarea căsuţei aferente fiecărui tip de încălzire.
Activitatea de depunere a cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor cu
energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi energie electrică se va face de de luni până joi între orele 8,00 – 17,00 și vineri între orele 8,00 – 14,00.
Centrele unde se ridică cererile:
1) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor NR. 1
Locaţie: Arad, str. Piaţa Plevnei, nr. 1
Cartiere arondate: Centru (B-dul Revoluţiei, de la P-ţa Romană până la Gară şi străzile adiacente), Aradul Nou, Sânicolaul Mic, Subcetate, Mureşel, Grădişte, Cartierul Funcţionarilor.
2) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor NR. 2
Locaţie – Arad, Micălaca, Calea Radnei bl. 108
Cartiere arondate: Micalaca (inclusiv zona III).
Cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică de la toţi solicitanţii de pe raza municipiului Arad.
3) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor NR. 3
Locaţie – Arad, Calea Aurel Vlaicu, Nr. 227
Cartiere arondate:
A) Pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică şi gaze naturale: Şega, Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.
B) Pentru încălzirea locuinţelor cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri: Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.
4) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor NR. 4
Locaţie – Arad, str. Baladei (zona Confecţii), bl. 5
Cartiere arondate:
A) Pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică şi gaze naturale: Pârneava, zona Confecţii, Faleza Sud, Drăgăşani, Cadaş.
B) Pentru încălzirea locuinţelor cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri: Pârneava, zona Confecţii, Faleza Sud, Drăgăşani, Cadaş, Şega.
5) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor NR. 5
Locația – Arad, str. Calea Radnei, nr. 250. La această locație se vor depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea lo­cuințelor, doar pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și de alocația pentru susținerea familiei conform Legii nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile se vor depune începând cu data de 16.10.2017, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2017 – martie 2018. Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va face începând cu luna noiembrie 2017 pentru solicitanţii care au depus cereri în perioada 16.10.2017 – 20.11.2017. După acest termen, cererile vor fi aprobate conform O.U.G. nr. 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
-începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective ;
-începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii.
Cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se vor prelua la sediul Centrului pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor nr. 2, situat în Arad, Micălaca, Calea Radnei bl. 108, de la toţi solicitanţii de pe raza municipiului Arad.
(G.A.)

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni