Şedinţa extraordinară a CLM a rezolvat temporar problema salubrizării

Consiliul Local al Municipiului Arad a fost convocat în şedinţă pu­blică extraordinară de îndată având pe ordinea de zi trei proiecte de hotărâre referitoare la salubrizarea menajeră din municipiul Arad.
Necesitatea acestei şedinţe a derivat din situaţia în care SC. Polaris M Holding SA a notificat Primăria Municipiului Arad cu privire la în­cetarea activităţii de ridicare a gunoiului menajer începând cu data de 1 noiembrie 2017.  Vă reamintim faptul că Primăria Municipiului Arad a încheiat contractul cu SC. Polaris M Holding SA în anul 2004 având va­labilitate până în 30.06.2012. Conform legii acesta a fost prelungit încă patru ani, până în 30.06.2016. Pentru ca Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad să-şi finalizeze procedura de atribuire a contractului de salubrizare, a fost nevoie de încă o prelungire,  hotărâre supusă  votului Consiliului Local Municipal. Prin urmare contractul a fost extins pe o perioadă de 6 luni, mai exact până în data de 30.06.2016. Înainte de expirarea acestui termen CLM a fost pus în situaţia de a se decide în privinţa unei noi prelungiri a respectivului contract cu 4 ani, până în 30.04.2020.
În paralel cu procedura de atribuire a contractului de salubrizare menajeră organizată de ADI Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor, Primăria municipiului Arad a lansat propria procedură de atribuire a unui astfel de contract în baza HCLM 460/2016, a cărei data limită de depunere a ofertelor este 1.11.2017.
SC. Polaris M Holding SA prin adresa nr 9618/14.07.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub numărul 47211/17.07.2017 a notificat municipalitatea arădeană că în termen de 90 de zile de la această dată va înceta prestarea serviciilor de colectare a deşeurilor municipale pe raza municipiului Arad, pentru a nu-i fi afectată activitatea desfăşurată şi în alte localităţi din România.
Din dorinţa clarificării acestei situaţii fără precedent, o delegaţie a Primăriei Arad, condusă de viceprimarul Călin Bibarţ a solicitat o întrevedere cu, conducerea Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor Comunitare. Întrucât legea nu permite acordarea de licenţe provizorii, care să se încheie în momentul în care întră în vigoare un alt contract, singura soluţie propusă  în acest caz a fost   ca  firma SC. Polaris M Holding SA sau orice altă firmă să lucreze pe o perioadă intermediară fără licenţă, în baza unui contract pe situaţie de urgenţă. Soluţia propusă a fost agreată de societatea SC. Polaris M Holding SA.
În 23.10.2017 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad a semnat cu firma timișoreană Retim Ecologic Service S.A. un contract de operare pentru colectarea deșeurilor din zona de vest a județului Arad, care cuprinde 25 de localități, printre care municipiul Arad. Contractul devine operaţional doar după expirarea perioadei de mobilizare de 6 luni de zile a operatorului câştigător.
Autoritatea publică locală a primit asigurări din partea Retim Timişoara că va încerca să scurteze perioada de mobilizare astfel încât să-şi înceapă activitatea la nivel local la 1 ianuarie 2018.
Vineri, 27 octombrie 2017, a  fost convocat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Arad care a aprobat ca stare de urgenţă impactul determinat de lipsa  unui contract de prestări servicii şi a unui operator care să colecteze şi să transporte deşeurile municipale. Este şi motivul pentru care marţi, 31 octombrie  2017 a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Arad în şedinţă publică extraordinară de îndată pentru găsirea unei variante de nou contract, cu operatorul care va desfăşura activitatea de ridicare a gunoiului menajer până la data de 1 ianuarie 2018.
Potrivit art. 3 din Legea 51/ 2006, responsabilitatea asigurării serviciilor publice de salubritate menajeră precum şi a continuităţii acestora aparţine administraţiei publice locale. În plus, art.3 din Legea 101/2016 spune că aceste servicii se organizează şi funcţioneză pe baza principiului de asigurare a calităţii ţi continuităţii  şi a responsabilităţii faţă de cetăţeni.
Acestea au fost premisele de la care s-a plecat în şedinţa extraordinară de ieri, care a precedat-o pe cea ordinară. Astfel, pe ordinea de zi au fost trecute trei proiecte. Primul, având nr. 410/2017 viza aprobarea  Caietului de sarcini,  a modelului de contract de achiziţie publică pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare menajeră a Municipiului Arad şi încheierea  contractului de servicii  de  salubrizare menajeră prin negociere fără publicarea unui anunț prealabil conform art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – iniţiativa primarului. Al doilea se referea la instituirea și stabilirea taxei speciale de salubrizare. Şi în fine al treilea proiect supunea votului consilierilor recti­- ficarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2017.
falca deindataCum era de aşteptat toate proiectele de hotărâre au fost aprobate. Situaţia votului a fost de 14 voturi pentru ale consilierilor PNL şi UDMR şi cinci abţineri ale celor de la PSD şi ALDE. Primarul Gheorghe Falcă nu şi-a ascuns satisfacţia şi a precizat: „Le mulțumesc consilierilor PNL pentru că au votat proiectul privind serviciul public de salubrizare menajeră al municipiului! Le mulțumesc consilierilor liberali pentru faptul că și-au făcut datoria față de arădeni, soluționând o problemă presantă a orașului, salubrizarea. Opoziția încă nu a înțeles sau nu vrea să înțeleagă că dezvoltarea unui municipiu nu se poate face prin abținere sau blocare a proiectelor, ci doar prin asumare, curaj și un interes pentru bunăstarea cetățenilor”.
După această extraordinară, s-a trecut la şedinţa ordinară. Însă la un moment dat, consilierii PSD şi ALDE au părăsit şedinţa. Drept urmare nu au putut fi votate câteva proiecte de hotărâre care făceau referire la patrimoniu, pentru că nu era cvorumul minim necesar. Astfel nici cei doi consilieri noi, adică Flavius Filip de la PSD şi Roxana Tabuia de la PNL, care urmau să fie validaţi de către CLM Arad au fost amânaţi pentru data… viitoare.