Parteneriat strategic „Erasmus+” la Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu”

La Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” continuă proiectul Erasmus+, KA2, proiect de parteneriat strategic pentru susţinerea schimbului de bune practici în domeniul şcolar intitulat „Let’s get together and play Physics”, finanţat de Uniunea Europeană. Proiectul se derulează pe durata doi ani, începând din 1 septembrie 2016, până în 31 august 2018 şi este un parteneriat între şase ţări: Romania, Ungaria – ţara coordonatoare, Italia, Turcia, Polonia şi Slovacia. Derularea proiectului îi va ajuta pe elevi, printre altele, să înţeleagă mai bine fizica, chimia, să îşi îmbunătăţeasca deprinderile IT, să îşi perfecţioneze cunoştințele de limba engleză. Pentru profesorii de ştiinţe, proiectul este un schimb de bune practici în predarea acestora şi implementarea unor metode noi, atractive de predare.
În perioada 16 octombrie – 21 octombrie 2017, elevii şi profesorii şcolilor partenere și cei ai Şcolii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” au participat în Arad la mobilitatea din proiect „Festival of Science”(Festivalul Ştiinţei).
„Agenda de lucru a fost foarte variată şi a cuprins: ateliere de lucru unde s-au realizat experimente de fizică, prezentări de centre de cercetare în fizică din cele şase ţări, pregătirea şi desfăşurarea Festivalului Ştiinţei, ediţia a XI-a, vizite tematice la Universitatea de Vest Timişoara, la Experimentariu TM și la Universitatea Oradea. Lucrul în echipă a fost o experienţă interesantă pentru elevii şcolii noastre care au avut de învăţat din activităţile desfăşurate, au interacţionat cu elevii din ţările partenere, au legat prietenii. Urmează mobilitatea în Italia”, a declarat directorul școlii, prof. Flavia Frăţilă.
prof. Carmen Crișan

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni