Mai multe primării au reușit să acceseze bani de la stat, cu sprijinul Consiliului Județean

Mai multe primării au putut accesa fonduri nerambursabile cu sprijinul Consiliului Județean (CJA). Și asta pentru că, în decursul acestui an, administrația județului a coordonat programul de finanţare privind actualizarea planurilor urbanistice generale şi regulamentele locale  de urba­nism (PUG şi RLU) pe 2017.  „La începutul anului, am primit adrese din partea a 10 consilii locale privind  solicitările de  finanţare de la bugetul de stat  a PUG-urilor aflate în procedura de actualizare. Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean s-a implicat şi a rezolvat o problemă importantă pentru judeţ, iar ministerul ne-a alocat în luna mai, conform contract încheiat, suma de 183.673,50 lei pentru toate cele 10 consilii locale, sumă ce trebuia utilizată până în luna septembrie 2017”, a spus Iustin Cionca, preşedintele Consi­liului Judeţean Arad.
Astfel, 10 localități au primit finanțare susbtanțială și anume: 23.315,42 lei pentru Archiş, 15.662,36 lei pentru Bocsig, 23.315,42 lei pentru Frumuşeni, 23.315,42 lei pentru Ghioroc, 12.100,00 lei pentru Igneşti, 23.315,42 lei pentru Moneasa, 15.662,36 lei pentru Pâncota, 15.662,36 lei pentru Semlac, 15.662,36 lei pentru Vărădia de Mureş și 15.662,36 lei pentru Vinga.
La începutut lunii noiembrie, un număr de șapte consilii locale – Archiş, Frumuşeni, Ghioroc, Igneşti, Moneasa, Semlac şi Vinga –  pre­zentaseră documentaţii şi documente justificative care au stat la baza decontării şi utilizării su­me­lor alocate, respectiv 136.686,42 lei – pentru toate şapte.
Până în prezent trei consilii locale –  Pâncota, Bocsig şi Vărădia de Mureş – nu au depus la CJA, documentaţii şi documente care să fundamenteze utilizarea fondurilor alocate, respectiv suma de  46.987,08 lei (pentru toate trei).
Pe parcursul anului, comunele Archiş, Târnova, Şepreuş, Pilu şi Almaş, în baza contractelor în­cheiate şi a documentaţiilor  depuse la C.J.Arad au făcut solicitări pentru alocarea de fonduri pe anul 2017 de la bugetul de stat prin MDRAPFE.
Bani pentru consilii locale
La începutul lunii decembrie, Consiliul Judeţean Arad a solicitat redistribuirea către Consiliului Local Archiş a sumelor neutilizate de consiliile locale Pâncota, Bocsig, Vărădia de Mureş (46.987,08 lei) şi suplimentarea fondurilor cu suma totală de 160.000 lei alocate astfel: Consiliul Local Tîrnova – 45.000 lei, Consiliul Local Şe­preuş – 40.000 lei, Consiliul Local Pilu – 35.000 lei, Consiliul Local Almaş – 40.000 lei.
Pe fondul acestor măsuri, la jumătatea acestei luni s-a semnat actul adiţional nr.1  la contractul de finanţare nr. 69892/ 23.05.2017, iar suma totală alocată de către  Ministerul Dezvoltării celor 11 consilii locale din  judeţul Arad este de 343.673 de lei. „La finele lui 2017, un nu­măr de 11 localităţi îndepli­nesc condiţiile pentru utili­- zarea sumelor alocate pentru actualizarea PUG-urilor”, a declarat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.
În cifre, localităților li s-au alocat: 40.000,00 lei pentru Almaş, 70.302,50 lei pentru Archiş, 23.315,42 lei pentru Frumuşeni, 23.315,42 lei pentru Ghioroc, 12.100,00 lei pentru Igneşti, 23.315,42 lei pentru Moneasa, 35.000,00 lei pentru Pilu, 15.662,36 lei pentru Semlac, 40.000,00 lei pentru Şepreuş, 45.000,00 lei pentru Târnova și 15.662,38 lei pentru Vinga.