Conferință duhovnicească la Catedrala Veche din Arad

În seara zilei de 26 ianuarie 2018, în ciclul „Serile duhovnicești de la Catedrala Veche”, în sala de festivități a Parohiei Arad-Centru, a avut loc confe­rința duhovnicească cu titlul „Importanța Sfintei Scripturi    în viața credincioșilor”. Seria acestor conferințe duhovnicești este inițiată și susținută de Asociația parohială „Calea Mântuirii” și a ajuns la ediția XXIII.
Conferința din această edi­ție a fost susținută de preacuviosul părinte dr. Nicolae M. Tang, viețuitor al Sfintei Mănăs­tiri Hodoș-Bodrog și lector universitar la Facultatea de Teo­- lo­gie din Arad.
Expunerea preacuvioșiei sale a început cu prezentarea cadrului liturgic al perioadei în care ne aflăm, mai precis, retragerea Mântuitorului, după botezul Său, în pustiul Carantaniei. A urmat apoi motivarea temei, precum și definirea locului pe care „Cuvântul lui Dumnezeu” îl are în cadrul Sfintei Liturghii și implicit în viața credinciosului. În continuare s-a prezentat mai multe definiții ale Sfintei Scripturi, importanța acesteia în creștinism, dar și poziția și locul Scripturii în Ortodoxie și celelalte culte creștine. Structura și împărțirea Sfintei Scripturi și o prezentare generală a conținutului acesteia a constituit un alt punct al expoziției. Un alt punct al conferinței duhovnicești a constat în prezentarea Scripturii în cadrul cultului ortodox, la Părinții Bisericii, precum și în experiența și viața monahilor. Ultima parte s-a axat pe prezentarea conceptului de lectio divina, în conformitate cu tra­diția și spiritualitatea, cu duhul și experiența ortodoxă răsă­riteană.
A urmat o serie de întrebări și un dialog cu sala moderat de Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, care este și președintele asociației mai sus amintite.
Cătălin-Iulian Drăgan
Student teolog, anul II

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni