Slujire arhierească în Parohia Șeitin: credincioșii și-au sărbătorit ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Grigorie Teologul

În Duminica a 33-a după Rusalii, prima din Triod, credincioșii ortodocși din Parohia Șeitin și-au sărbătorit ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Gri­gorie Teologul. La această zi de sărbătoare a parohiei a participat Preasfințitul Părinte Emi­lian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte Protos. Clement Iordache de la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, Preot Aurel Bonchiș de la Parohia Arad-Șega I, fost paroh în Șeitin, Pr. paroh Mirel Lazăr, Preot sluji-tor Alin Bosancu, Arhid. Mircea Proteasa și Arhid. Gheorghe Lehaci.
În cuvântul de învățătură, pe marginea citirilor scripturis-   tice ale Duminicii Vameșului și Fariseului, Ierarhul a vorbit celor prezenți despre importanța smereniei în rugăciunea bine primită de Dumnezeu și recu­noștință pentru toate binecuvântările primite în această viață. De asemenea, Preasfințitul Părinte Emilian a făcut o legătură între pericopa evan­ghelică din această duminică și lupta Sfântului Grigorie Teologul pentru păstrarea curată a învățăturii de credință, mai ales cu privire la Dogma Sfintei Treimi și pentru a-i feri pe credincioșii din vremea sa de erezii.
La sfânta slujbă au participat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad și Mircea Sabin Totorean, primarul locali­tății.
În încheiere, părintele paroh a mulțumit Preasfințitului Pă­rinte Emilian Crișanul pentru prezență și binecuvântarea ofe­rită credincioșilor la început de Triod, tuturor celor prezenți și celor care au organizat această frumoasă zi de sărbătoare. Bise­rica aceasta este și singura din cadrul Arhiepiscopiei Aradului care are acest hram. Evenimentul s-a încheiat cu îndătinata agapă creștinească.
Atestare documentară de la 1728
Primele informaţii despre biserica din Şeitin datează din septembrie 1728 când într-un caiet de dări bisericeşti al Episcopiei Aradului este amintită şi parohia Şeitin cu 46 de case şi doi preoţi. Date noi privind bi­serica din localitate apar la mijlocul secolului al XVIII-lea când episcopul Sinesie Jivanovici (1751-1768) a făcut o vizită canonică în satele din Episcopia arădeană pentru a cunoaşte mai bine situaţia. În 1755 la Şeitin episcopul constată cu amărăciune că a ajuns „într-un sat dărâmat” dar unde exista o biserică de lemn ridicată de grăniceri care au început a se retrage în Rusia iar zona a fost depopulată. Biserica de lemn avea hramul Sfântul Nicolae. Ea a fost refăcută iar în 1783 și împodobită cu un iconostas rea­lizat de Ştefan Teneţchi. După 1785 populaţia în zonă a crescut pentru că după răscoala lui Horea numeroşi ţărani din Apuseni au ajuns a locui în satele de pe malurile Mureşului. În acest context cei veniţi au început a aduna bani pentru ridicarea unei biserici noi pentru că cea veche era prea mică. Piatra de temelie a noi bisericii a fost pusă în 1789 când au început şi lucrările care au durat 10 ani. Bi­serica terminată în 1799 este ridicată în stil baroc cu hramul „Sfântul Grigore de Dumnezeu Purtător”. În timpul păstoririi preotului Teodor Popoviciu (1852-1891) biserica a fost  pictată şi a fost ridicat un ico­nostas nou, pentru că cel vechi era prea mic. În 1881 biserica a fost sfinţită de episcopul Ioan Meţianu.
Pictura actuală este din anul 1928, fiind realizată de Iulian Toader. Alte reparaţii au fost realizate în 1958 când a fost schimbată tabla de pe turn, în 1966 au fort făcute unele reparaţii în interior şi s-a înlocuit padimentarea uzată cu marmoră.
Lucrările de restaurare  s-au făcut și în 2010 și au fost conduse de prof. dr. Viorel Ţigu, fapt ce a făcut ca iconostasul să fie salvat şi restaurat iar pictura curăţită.
Protos. Iustin Popovici

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni